10 jaar “Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)” in de Kliniek Sint-Jan!

26/11/2018
  • Nieuws

Dit project werd opgestart door de Wereldgezondheidsorganisatie met als bedoeling de gezondheid en het welzijn van moeders en kinderen te garanderen en hierdoor bij te dragen aan de verlaging van het kindersterftecijfer over de hele wereld.

In België werd ongeveer 10 jaar geleden een actieplan uitgewerkt om de materniteiten ertoe aan te zetten betere informatie te verstrekken aan toekomstige ouders inzake voeding en gezondheid.

In 2008 verkreeg de materniteit van de Kliniek Sint-Jan het BFHI-label na te hebben voldaan aan een aantal praktische criteria inzake borstvoeding en door toekomstige ouders correct te informeren. Dit label werd ook opeenvolgend in 2012 en 2016 toegekend aan de kliniek. 

Sinds meer dan 10 jaar al worden via dit label alle inspanningen van de materniteit beloond die ervoor zorgen dat elke baby van bij de geboorte de beste kansen krijgt voor een geslaagde borstvoeding. Het is tevens een bekroning van de continue inspanningen en de betrokkenheid van alle ziekenhuisactoren (verpleegkundigen, vroedvrouwen, gynaecologen, pediaters en ander verplegend personeel) bij dit kwaliteitsproject ten voordele van moeders en hun baby’s. Het resulteert uit de nauwe samenwerking tussen de zorgkundigen van de verschillende diensten van de pool moeder-kind en alle personen die in contact staan met deze diensten (pediatrie, neonatologie, materniteit, verloskwartier).

Alle deelnemers mogen terecht fier zijn op dit label dat een echte meerwaarde betekent op het vlak van zichtbaarheid en aantrekkelijkheid. Bovendien kadert dit project binnen het nieuwe gezondheidsbeleid voor moeder en kind dat door de officiële instanties wordt gepromoot.