Inspanning

Wat is een inspanningsproef ?

Tijdens een inspanningsproef worden cardiale parameters gemeten: pols, bloeddruk en vooral een elektrocardiogram.

Waarom een inspanningsproef ?

Met behulp van een cyclo-ergometrische inspanningsproef wordt de functionele capaciteit van uw hart gemeten. Dit onderzoek geeft niet alleen informatie over uw inspanningscapaciteit maar laat ook toe om bepaalde klachten te documenteren. Coronair hartlijden wordt opgespoord, een behandeling kan worden geëvalueerd en de evolutie van de functionele hartcapaciteit kan worden ingeschat na een hartinfarct, een angioplastiek of een heelkundige ingreep.

Er zijn meerdere soorten inspanningsproeven ieder met zijn eigen karakteristieken en indicaties: cyclo-ergometrische inspanningsproef met of zonder MIBI-scintigrafie, liggende inspanningsproef gekoppeld aan een echocardiografie.

Duur

Het onderzoek duurt een twintigtal minuten (afhankelijk van uw inspanningstolerantie en uw recuperatiesnelheid).

Voorbereiding

U moet niet nuchter zijn voor een inspanningsproef. Een lichte maaltijd is toegestaan maar u mag geen thee of koffie drinken voor een MIBI-Persantine proef.

U gaat eerst op de fiets zitten. Vervolgens plakt de dokter of de technicus elektroden op uw borst. Deze elektroden dienen om uw hartritme tijdens de inspanning op te meten. De cardioloog of technicus plaatst daarna een manchet rond uw arm. Deze manchet is verbonden met een bloeddrukmeter.

Het onderzoek

De bloeddruk en het hartritme zijn zichtbaar op de monitor. Deze gegevens worden tijdens het ganse onderzoek geregistreerd.

Met dit onderzoek kan men hartritmestoornissen herkennen, een eventueel zuurstoftekort in bepaalde hartzones opsporen en arteriële hypertensie diagnosticeren. Tijdens het onderzoek wordt de weerstand van de fiets geleidelijk verhoogd en wordt aldus de inspanning opgevoerd met als doel de maximale inspanningstolerantie te bereiken. De maximale inspanning is bereikt wanneer het hartritme een bepaalde waarde bereikt (dit hangt af van de leeftijd). Na de inspanning wordt er niet bruusk gestopt maar nog enkele minuten gefietst met een minimale weerstand.

Resultaten

De cardioloog deelt u rechtstreeks de resultaten mee tijdens de consultatie. Verder wordt een uitvoerig verslag opgestuurd naar uw huisarts.