Inplanting van een percutane klep

In het natuurlijk verouderingsproces kan een aortaklep verkalken. Hierdoor zal een toenemende vernauwing ontstaan op de uitstroom van bloed uit het hart.

Valve aortique normale et calcifiée
Normale aorta klep en gecalcifieerde aorta klep

Bij een hogere graad van vernauwing is het onontbeerlijk de aortaklep te vervangen.

Echter, bij sommige hoog bejaarde patiënten, of bij patiënten met een extreem slechte gezondheidstoestand, is een dergelijke ingreep te zwaar met een te hoog operatief risico. Voor dergelijke patiënten bestond vroeger geen adequate therapie.

Inplanting van een endoprothese via transcutane benadering kan een oplossing bieden. Dergelijke endoprothese bestaat uit een biologische klep die opgehangen is aan de binnenzijde van een stent. Een stent is een kleine metalen frame die is samengedrukt maar zich kan ontplooien.

De stent met klep, in zijn opgevouwen vorm, wordt ingebracht meestal via de lies en opgeschoven naar het hart onder radiologische controle. Deze endoprothese wordt tot in de zieke aortaklep geplaatst . Door middel van manipulaties van het montage systeem, zal de prothese worden geopend. Aldus ontplooit de biologische klep en vervangt de zieke klep.

Deze techniek staat momenteel onder een sterke regelgeving. Ze laat toe een klep in te brengen in de bestaande zieke klep, zonder de borstkas te openen, en zonder kunsthart. Het postoperatief verloop geeft weinig problemen. De techniek lijkt veelbelovend maar lange termijn resultaten ontbreken. Momenteel wordt ze enkel voorgesteld aan bejaarde patiënten met een sterk verhoogd operatief risico. Indien de resultaten op langere termijn gunstig blijven, kan de techniek worden voorgesteld aan een groter deel van de bevolking.

Implantation d’une endo-valve de type Corevalve
Implanting van een endoprothese type Corevalve