Het therapeutisch traject

Twee situaties komen het vaakst voor: u wordt geopereerd of er is geen onmiddellijke operatie gepland.

Indien u geopereerd wordt

De senologische chirurg die u opvolgt zal u een tumorectomie (borstsparende chirurgie) of een mastectomie (borstamputatie) voorstellen.

De beslissing zal afhangen van de grootte en de plaats van de tumor, maar ook van andere parameters die de chirurg met u zal bespreken. De ingreep gaat gepaard met de verwijdering van een schildwachtklier of met een okseluitruiming.

Men kan ook een borstreconstructie door een plastisch chirurg overwegen: ofwel meteen, en dan opereren de gynaecoloog en de plastische chirurg samen, ofwel in een later stadium.

Na de chirurgische ingreep wordt een meer gedetailleerde anatomo-pathologische analyse van de verwijderde tumor en de klieren uitgevoerd.

Het verdere verloop van de behandeling zal afhangen van de uiteindelijke resultaten van deze analyses:

  • ofwel moet geen bijkomende behandeling worden uitgevoerd
  • ofwel volgt een nabehandeling met:
    • chemotherapie en/of immuuntherapie om het risico op uitzaaiingen te verminderen (adjuvante chemotherapie)
    • radiotherapie om de kans op recidief of herval ter hoogte van de borst te verminderen (zeker na een tumorectomie)
    • hormoontherapie om het risico op herval ter hoogte van de borst en andere organen te verminderen

De dag na de ingreep zal systematisch onze psychologe u komen bezoeken. De aankondiging van een kanker en de verschillende stappen van de behandeling kunnen ingrijpend zijn. De ziekte kan vragen, gedachten en gevoelens doen opkomen en een impact hebben op uw dagelijks leven. De psychologe biedt een luisterend oor aan zonder vooroordelen doorheen alle verschillende stappen van de behandeling en de opvolging. Ze past zich uw noden aan en u kunt gratis met haar contact opnemen voor u en uw naasten tot 6 maanden na de behandeling.

Indien er geen onmiddellijke operatie is gepland

In dat geval dient men eerst chemotherapie toe (=neo-adjuvante chemotherapie) om de inflammatoire reactie te laten verdwijnen en/of de tumorgrootte te verminderen, waardoor soms borstamputatie kan worden vermeden.

Chemotherapie, hormoontherapie en radiotherapie kunnen ook worden voorgesteld om metastasen te behandelen.