Vrijwilliger

Volontaires

Waarom vrijwilligerswerk in Sint-Jan?

De patiënt nabij zijn. Dat is de essentie van het vrijwilligerswerk in onze kliniek. De vrijwilliger draagt samen met de beroepskrachten zorg voor zieke mensen. De Kliniek Sint-Jan streeft ernaar de patiënten geavanceerde geneeskundige zorg te bieden in een warme en aangename omgeving. De werkdruk is zwaar. De zorg, de hulpverlening en de onderzoeken worden steeds complexer. Juist dat alles vraagt om een luisterend oor, een aanwezigheid, een helpende hand. Vrijwilligers maken dit mee mogelijk.

Het is niet de taak van de vrijwilliger om de professionelen in hun deskundigheid te vervangen. De vrijwilliger heeft dan ook geen personeelsvervangende opdracht. De vrijwilliger is er in de eerste plaats voor
het welzijn van de patiënt. Zijn/Haar inbreng bestaat uit dat «kleine beetje meer» dat het verblijf van de patiënt aangenamer maakt. Hij/Zij neemt deel aan wat van wezenlijk belang is voor de levenskwaliteit: het menselijke aspect, de warme omgang tussen personen en dat via kleine, eenvoudige maar uiteindelijk belangrijke taken.

Dankzij de samenwerking met de externe vrijwilligersorganisaties Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw en Volont’R asbl heeft de kliniek de voorbije jaren een gezonde vrijwilligerswerking uitgebouwd. Tot grote tevredenheid van de patiënten, hun families, het personeel van de kliniek en niet in het minst van de vrijwilligers zelf.

 

Vrijwilligerswerk: een verbintenis voor beide partijen

Uw verbintenis:

 • een “luisterend” oor bezitten
 • een hart dat openstaat voor de andere
 • respect hebben voor de verschillende culturen en overtuigingen
 • zich bereid voelen in team te werken
 • zich ertoe verbinden het beroepsgeheim te eerbiedigen
 • een basisopleiding en vorming volgen
 • zich kunnen vinden in de voorgestelde taken
 • kennis hebben van de tweede landstaal
 • een verbintenis aangaan van 4 tot 6 uur/week, gedurende minimum 6 maanden;
 • aangesloten zijn bij Caritas Vrijwilligerswerk vzw of Entraide et Amitié asbl;
 • niet ouder zijn dan 70 voor een eerste ervaring met vrijwilligerswerk.

Onze verbintenis:

 • integratie op het terrein, in de verschillende diensten
 • omkadering op het terrein:
  • peterschap
  • teamvergadering
  • referentiepersoon in de dienst
 • vorming en animatie die zowel intern als extern worden georganiseerd;
 • verzekering
 • maaltijden
 • uitnodiging deel te nemen aan het sociale leven van Sint-Jan.


Geïnteresseerd?
De Kliniek Sint-Jan, in samenwerking met Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw en Volont’R asbl, organiseert op regelmatige tijdstippen een informatievoormiddag over het vrijwilligerswerk. U krijgt er een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk, de werking en de organisatie van de kliniek, alsook van wat we van de vrijwilliger verwachten.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Vrijwilligersdienst
Tel: 02/221.90.39 (maandag en vrijdag).
E-mail: vrijwilligerswerk@klstjan.be

CAPTCHA
Dank u om het vakje “Ik ben geen robot” aan te vinken vooraleer het formulier in te dienen.