Kwaliteit

U of één van uw naasten werd onlangs gehospitaliseerd in de Kliniek Sint-Jan. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw ervaring met ons te delen: indien u een incident hebt meegemaakt waar u zich zorgen over baart of meer specifiek, indien u zich vragen stelt over de medicatie of een hulpmiddel. Niemand mag onverschillig blijven t.o.v. uw ervaring. Wij willen iedereen dan ook de kans bieden om zijn verhaal te vertellen.

Uw mening telt!

Al uw ervaringen samen bieden ons de kans om de aandacht van de kwaliteitscoördinatiedienst op een risicosituatie te vestigen. Vb. De medicatie of hulpmiddel die u krijgt, maakt deel uit van uw verzorging. Er kunnen echter ook risico’s aan verbonden zijn, zelfs binnen het ziekenhuis! Kwaliteitscoordinatie analyseert en classificeert in een vooraf gedefinieerde categorie alle incidenten. Let wel, uw mening doorgeven is niet hetzelfde als een officiële klacht indienen m.b.t. patiëntenrechten.

De kwaliteitscoördinatiedienst volgt de PDF-pictogramEuropese richtlijnen van de werkgroep over patiëntveiligheid en zorgkwaliteit.

Deze vragenlijst blijft anoniem. Indien u echter toch wenst dat wij contact opnemen met u, gelieve hieronder uw naam, voornaam en e-mailadres te vermelden. Deze gegevens zijn bewaard conform de AGV (Algemene verordening gegevensbescherming), voor een termijn van maximum 2 jaar.

CAPTCHA
Dank u om het vakje “Ik ben geen robot” aan te vinken vooraleer het formulier in te dienen.