Diagnostische en therapeutische onderzoeken

Bilan

Voor elke patiënt met nierstenen wordt het opstellen van een eerste minimaal bilan aangeraden. Dit bestaat vooral uit een aantal zeer precieze vragen teneinde:

  • De aard van de lithiase te identificeren;
  • Een ziekte op te sporen met versterkende werking (secundaire lithiase, calcium- of urinelithiase);
  • Risicofactoren op te sporen op vlak van voeding, metabolisme en omgeving;
  • Een anatomische anomalie met versterkende werking op te sporen;
  • De basis te bepalen van een preventieve behandeling op maat voor elke patiënt.

Voor de patiënten die een aantal risicofactoren vertonen of zich in een risicosituatie bevinden: nefrocalcinosis bij kinderen of adolescenten, patiënt met slechts één nier, multiple en/of bilaterale lithiase, recidieve lithiase (na een periode van minder dan drie jaar), belangrijke anomalieën bij het eerste bilan (hypercalciurie); is het nodig om de patiënt door te verwijzen naar een gespecialiseerde structuur voor een diepgaand onderzoek van deze niersteenaandoening, de zogenaamde aanvullende onderzoeken.

Zowel het eerste bilan als de aanvullende onderzoeken worden in de Lithiasiskliniek van de Kliniek Sint-Jan uitgevoerd.

Bilan

  • Analyse van bloed en urine
  • Echo-doppler van de nierslagaders
  • Buik- en bekkenscan
  • MRI

Interventies