De Kliniek Sint-Jan presenteert haar nieuwe organisatie op basis van zorgpaden – voorstelling van pilootproject met twee klinische paden

30/05/2017

Brussel, 30 mei 2017 – Aan de vooravond van één van de grondigste hervormingen van de zorgsector ooit gaat de Kliniek Sint-Jan over tot een diepgaande reorganisatie van haar ziekenhuisactiviteiten door zich te baseren op een patiëntenrekrutering die via zorgpaden verloopt. Deze nieuwe organisatie zal aan alle belanghebbenden van de zorgsector worden voorgesteld: patiënten, gezondheidswerkers, ziekenhuis- en zorginstellingen, overheid, uitbetalingsinstellingen en leveranciers. Het pilootproject met twee klinische paden (hartinfarct en plaatsing van een volledige heupprothese in één dag) zal eveneens in avant-première worden voorgesteld tijdens een persconferentie. Er wordt een film over een patiënt vertoond en er worden verklarende fiches voorgelegd die zowel bestemd zijn voor zorgverstrekkers als voor patiënten. De verantwoordelijken van de klinische paden en de directie zullen aanwezig zijn om het belang van de klinische paden binnen de strategie van de Kliniek Sint-Jan toe te lichten.

Voor de Kliniek Sint-Jan is de reorganisatie van de ziekenhuisactiviteit een noodzaak geworden binnen de huidige sociaal-politieke context.

“De Kliniek wenst tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen van Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg, door zorg aan te bieden die beantwoordt aan de reële vraag en zo overconsumptie te vermijden binnen het ziekenhuismilieu”, verklaart Karolien Haese, Strategisch Directeur van de Kliniek Sint-Jan.

Zelfs al staan de klinische paden en zorgpaden bekend om hun optimalisatie op vlak van efficiëntie en kwaliteit binnen de zorg, toch wil de Kliniek Sint-Jan zich onderscheiden van haar concurrenten door een zeer innoverende ziekenhuisorganisatie: de medische diensten zullen geleidelijk aan verdwijnen terwijl een uitgebreid scala aan zorgpaden het licht zal zien. Binnen deze zorgpaden werken transversale en transmurale multidisciplinaire teams samen. Deze nieuwe aanpak is een voorbereiding op de toekomstige forfaitaire betalingen per pathologie die minister Maggie De Block wenst in te voeren.

Binnen dit perspectief organiseert de Kliniek Sint-Jan vandaag een conferentie met als titel “Participative Management in Healthcare” (uitnodiging en details van de conferentie bevinden zich in bijlage). Deze conferentie over de lancering van deze nieuwe organisatievorm leidt het begin in van de vier werkgroepen die zes belanghebbende partijen uit de zorgsector bijeenbrengen (patiënten, gezondheidswerkers, ziekenhuizen en zorginstellingen, overheid, uitbetalingsinstellingen en leveranciers). Er zal intensief worden gereflecteerd over de nieuwe funderingen van ons gezondheidsbeleid, met name via constructieve debatten over deze vier kernthema’s:

  • Forfaitaire betalingen via zorgpaden
  • Geneeskundige optimalisering binnen klinische zorgpaden: welke belangen staan er op het spel?
  • Financiering van deze innovatie
  • Voorlichting van de patiënt: preventieve geneeskunde, sanctionerende geneeskunde

Klinische paden: voorstelling van twee concrete casussen op 30 mei om 15.00 u.

Daarenboven organiseert de Kliniek Sint-Jan op 30 mei om 15.00 u. een conferentie waarbij twee concrete casussen van klinische paden worden voorgesteld.

Een klinisch pad omvat een uitgebreide beschrijving van de stappen die de patiënt tijdens de behandeling moet doorlopen voor een bepaalde pathologie of interventie. Zo weten alle actoren (artsen, paramedici, verpleegkundigen...) precies welke acties er moeten worden ondernomen op ieder moment van de behandeling.

Door de vaakst behandelde pathologieën op te lijsten en er getoetste klinische paden en volledige zorgpaden aan te koppelen, wil de Kliniek Sint-Jan aan huisartsen en andere gezondheidswerkers die een patiënt moeten doorverwijzen, een globale wetenschappelijke en vereenvoudigde visie aanbieden van het zorgpad dat de patiënt zal moeten doorlopen voor een welbepaalde pathologie.

Tijdens de persconferentie zult u de gelegenheid krijgen om kennis te maken met twee klinische paden die deel uitmaken van het pilootproject:

  • Klinisch pad voor acuut coronair syndroom (hartinfarct), wetenschappelijke versie


Deze versie zal nadien toegankelijk zijn voor de gezondheidswerkers en daagt zichzelf uit op vlak van kwaliteit

  • Het zorgpad “One day hip” in vereenvoudigde versie

Hoewel dit zorgpad niet nieuw is binnen de Kliniek Sint-Jan, is het de bedoeling dat deze vereenvoudigde versie gemakkelijk te begrijpen is voor de patiënt en zijn familie. Naar aanleiding hiervan zal de Kliniek Sint-Jan in avant-première een film laten zien die samen met een patiënte werd gemaakt over dit specifieke zorgpad. Zij onderging daadwerkelijk een operatie in onze kliniek en werd opgevolgd voor, tijdens en na de ingreep. De technische fiche over dit zorgpad wordt ook voorgesteld. Behalve informatie verstrekken over dit zorgpad is het ook de bedoeling om via deze film te laten zien hoe een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuis, huisarts en patiënt verloopt.

De verantwoordelijken van de klinische paden, Dr. Etienne Willemart (diensthoofd orthopedie) en Dr. Steven Vercauteren (diensthoofd cardiologie), zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Tegen 2017 zullen veel andere klinische paden en transmurale zorgpaden een verrijking vormen voor de activiteit van de Kliniek Sint-Jan. Met het oog op verstaanbaarheid, zullen deze eveneens verschijnen onder de vorm van verklarende fiches die zich richten tot de patiënten.

“De uitwerking van deze klinische paden kadert volledig binnen de “Horizon 2020”-strategie van de Kliniek met als voornaamste doelstelling om een model voor collaboratief ziekenhuisbeheer aan te bieden. Dit vereist de uitwerking van een volledig zorgprogramma waarbij kwaliteit, kosteneffectiviteit en multidisciplinariteit hoog in het vaandel worden gedragen”, aldus Dr. Benoît Hermans, algemeen directeur van de Kliniek Sint-Jan.

Over de Kliniek Sint-Jan:

De Kliniek Sint-Jan, in hartje Brussel, telt 548 bedden en positioneert zich als een professionele organisatie die gekend is en erkend wordt als referentieziekenhuis binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn periferie. Met de steun van 1400 uiterst gespecialiseerde medewerkers en ongeveer 300 artsen, biedt zij inderdaad een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige zorg aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor culturele, filosofische en religieuze diversiteit neemt daarbij een centrale plaats in.

Om uw aanwezigheid op dit evenement te bevestigen of voor meer informatie, neemt u best contact op met:

Florence Feys

Verantwoordelijke Communicatie
Kliniek Sint-Jan
Kruidtuinlaan 32

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 891.08.45

GSM: 0498/75.52.76

E-mail: ffeys@klstjan.be

Bestand(en)

BijlageGrootte
PDF-pictogram 20170530_klinieksintjan_nl.pdf396.08 KB