De Kliniek Sint-Jan plaatst als eerste ziekenhuis in België een totale heupprothese (THP) bij een patiënt in ambulante zorg

22/12/2015

Brussel, 22 december 2015 – Op 21 december 2015 plaatste Dr. Etienne Willemart, diensthoofd Orthopedie in de Kliniek Sint-Jan te Brussel, voor het eerst in België een totale heupprothese bij een ambulante patiënt. Deze techniek wordt toegepast in dagheelkunde, waardoor de patiënt ‘s morgens toekomt en de avond zelf nog het ziekenhuis kan verlaten. Onmiskenbaar een groot succes voor deze patiënt die gisteravond terug naar huis kon en zijn revalidatie zal verderzetten in huiselijke kring alvorens hij binnen enkele dagen het werk kan hervatten. Dit is een innoverende interventie met veel voordelen voor de patiënt en waar minder kosten aan verbonden zijn voor onze gezondheidszorg.

Het plaatsen van een totale heupprothese is een vaak voorkomende ingreep in België. Gewoonlijk moet de patiënt na een dergelijke interventie 5 à 7 dagen in het ziekenhuis doorbrengen. In de Kliniek Sint-Jan worden er elk jaar honderden protheses geplaatst. Meer dan tien jaar geleden besloot onze instelling om te werken volgens een “Rapid Recovery” zorgprotocol. Een recente studie toont zelfs aan dat de Kliniek Sint-Jan zich onder het nationale gemiddelde bevindt wat betreft hospitalisatieduur en noodzaak tot herziening van de ingreep (op de 2de plaats in het Brussels gewest) .

Dr. Willemart, diensthoofd Orthopedie, licht toe: “Het kunnen aanbieden van een totale heupvervanging in ambulante zorgverstrekking vermindert aanzienlijk de verblijfsduur van de patiënt in het ziekenhuis en garandeert een snellere revalidatie waardoor de terugkeer naar ‘een normaal leven’ in optimale omstandigheden gebeurt. We kunnen een dergelijke ingreep in ambulante zorgverstrekking aanbieden dankzij zogeheten “minimally-invasive” technieken waarbij performante medische tools worden gebruikt en ook dankzij het ‘Rapid Recovery’ zorgprotocol. Er moet eveneens worden benadrukt dat er een uitstekende samenwerking tot stand kwam tussen enerzijds de dienst anesthesie, de zorgeenheden, de dienst orthopedie van de Kliniek Sint-Jan en anderzijds de huisarts van de patiënt die samen een uiterst nauwkeurig zorgprotocol hebben opgesteld waardoor de patiëntveiligheid wordt gegarandeerd. Wij zijn zeer verheugd dat alles verlopen is zoals gepland en dat de patiënt reeds om 18.00 u terug huiswaarts kon keren, dus de avond zelf nog na de interventie, en dit in alle rust en met zeer weinig pijn. Hij stapte al zonder krukken te moeten gebruiken.”

De patiënt kwam toe om 7.00 u ’s morgens. De interventie nam ongeveer één uur in beslag, gebeurde onder algemene verdoving en duurde tot 9.30 u. Bij het ontwaken, kon hij naar zijn kamer worden gebracht waar hij om 12.00 u met behulp van krukken zijn eerste stappen heeft gezet. Om 15.00 u mocht hij al oefenen om de trap op en af te gaan. Op het einde van de namiddag werd hij opgehaald door een familielid om terug naar huis te keren. De patiënt kan tegenwoordig thuis revalideren onder toezicht van een kinesitherapeut en de huisarts. Binnen enkele dagen heeft hij opnieuw een afspraak met Dr. Willemart zodat een goede postoperatieve opvolging wordt gegarandeerd.

“Niet alle patiënten zijn geschikt voor de plaatsing van een totale heupprothese in ambulante zorg. Dit wordt geval per geval bekeken door de orthopedisch chirurg in overleg met de patiënt en diens huisarts. Bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld. Zo moet de patiënt in de buurt van het ziekenhuis wonen, medische zorg kunnen krijgen buiten het ziekenhuis en ook zelf een bepaalde motivatie aan de dag leggen. Wij zijn zeer verheugd dat dankzij dit multidisciplinaire voorbereidende werk, de perfecte coördinatie tussen het team van verpleegkundigen in het ziekenhuis en de mogelijkheid om de zorg thuis verder te zetten, ons zorgaanbod kon worden uitgebreid en dat aan deze patiënten innoverende heelkundige oplossingen kunnen worden voorgesteld die bovendien veilig en kwaliteitsvol is, veel voordelen met zich mee brengen en tegelijkertijd minder kostelijk zijn voor de gezondheidszorg”, besluit Dr. Benoît-Philippe Hermans, Algemeen Directeur van de Kliniek Sint-Jan.

 

Over de Kliniek Sint-Jan

De Kliniek Sint-Jan, die kan bogen op een ziekenhuistraditie van meer dan acht eeuwen, telt 558 bedden. Haar doestelling bestaat erin zich te positioneren als een professionele organisatie die gekend en erkend wordt als referentieziekenhuis in Brussel en in haar periferie.

Met haar hooggespecialiseerde team van 1.400 medewerkers in 3 sites (Kruidtuin, Middaglijn, Leopold I) biedt zij inderdaad een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor de veelheid aan culturen, filosofieën en religies staat daarbij eveneens centraal.

Bestand(en)

BijlageGrootte
PDF-pictogram 20151222_klinieksintjan_totalhip_nl.pdf222.51 KB