Behandeling van nierziekten

Nephro

In het geval van een nierinsufficiëntie

Wanneer uw behandelende arts-nefroloog aan de hand van een bloed- en urinetest, en radiologisch onderzoek, een nierinsufficiëntie vaststelt, zal hij een behandeling op maat voor u opstellen om de achteruitgang van de nierfunctie maximaal af te remmen.

Deze behandeling omvat :

  • Controle van de bloeddruk
  • De inname van specifieke medicatie
  • Regelmatige controles van de nierfunctie aan de hand van bloedafnames
  • Urineonderzoek en radiologisch onderzoek
  • Een uitgebalanceerd dieet

In het geval van nierfalen

Men kan perfect leven met een beperkte niercapaciteit. Ernstige medische problemen treden op vanaf een verminderde niercapaciteit van 20% of minder. Dan spreekt men van nierfalen. Bij 15% of minder moet de werking van de nieren kunstmatig worden overgenomen door een nierfunctievervangende behandeling :

  • Hemodialyse (bloedspoeling door het filteren van overtollige stoffen in het bloed)
  • Peritoneale dialyse (buikspoeling)
  • Niertransplantatie 

De verschillende soorten dialyse

Le traitement par dialyse élimine de manière artificielle les toxines et les excédents en eau et en sels. Il existe 2 types de dialyse :

  • Hemodialyse (hemo = bloed): het bloed wordt via een naald of een slangetje buiten het lichaam gepompt en gezuiverd door een kunstnier die verbonden is aan een dialysemachine. Vervolgens wordt het gezuiverde bloed terug in het lichaam gebracht. Deze behandeling gebeurt 3 keer per week, gedurende 4 uren, in het dialysecentrum van onze dienst.

  • Peritoneale dialyse (peritoneum = buikvlies): het bloed wordt via een permanent slangetje met dialysevloeistof in de buikholte gezuiverd. Deze behandeling gebeurt dagelijks, en kan thuis uitgevoerd worden, zowel overdag als ‘s nachts. Ons dialysecentrum beschikt over een eigen peritoneale dialyse-eenheid.

Wie een dialysebehandeling volgt zal dus meermaals per week het ziekenhuis moeten bezoeken, meestal gedurende enkele jaren. Precies daarom stellen onze medewerkers alles in het werk om een huiselijke sfeer te verzorgen in het centrum. Elke patiënt beschikt tijdens de dialyse over zijn eigen televisie, radio, koptelefoon, internettoegang en telefoon.

Niertransplantatie

Dialyse is van levensbelang voor de patiënt. De behandeling moet men levenslang opvolgen, en wordt door de patiënt vaak als erg belastend ervaren. Het enige alternatief is een niertransplantatie. Echter, in bepaalde gevallen, zoals patiënten met een slecht lichamelijke conditie, ouderdom of ziekte, is de kans op een geslaagde transplantatie kleiner.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een transplantatie, zal de nefroloog uw algemene gezondheidstoestand, samen met uw bloedgroep en de kenmerken van uw nierweefsel, onderzoeken.

De weefselkenmerken moeten zoveel mogelijk op elkaar lijken om de kans op afstoting van de nieuwe nier minimaal te houden. Men houdt ook rekening met bepaalde afweerstoffen in het bloed die de slaagkans van de transplantatie beïnvloeden. Ons land kampt met een tekort aan donornieren. Dialysepatiënten die in aanmerking komen voor een niertransplantatie staan gemiddelt 2,5 à 4 jaar op de wachtlijst.

Voor niertransplantaties werkt de Kliniek Sint-Jan samen met de universitaire centra van de KU Leuven en het UZ Brussel.