Aortachirurgie

Aortachirurgie (reconstructieve chirurgie van de aortawortel, aorta ascendens en aortaboog)

Operaties op de thoracale aorta zijn zeer complexe ingrepen, waarbij de aortawortel (reimplantatie, rekonstructie, relocatie) en de aortaboog kunnen worden vervangen tot aan de halsslagaders. Er worden hiervoor diverse technieken in acht genomen ter bescherming van de hersenencirculatie en ter preventive van potentiële embolievorming. In de meeste gevallen zijn de aandoeningen van de aorta aneurysmatische vaatverwijdingen als gevolg van leeftijdsgerelateerde vaatwanddegeneratie.

Bij sommige jongere patiënten is er een storing in de stevigheid van de aortawand, bijv. het syndroom van Marfan. Een aortadissectie van de thoracale aorta (type A volgens Stanford classificatie of type I volgens DeBakey classificatie) is een indicatie voor een spoedoperatie. Acute dissectie van de aorta ascendens is een levensbedreigende aandoening, die gepaard gaat met een zeer hoog sterftecijfer. Volgens sommige studies overleven minder dan 50% van de patiënten één week na het begin van de dissectie, als het niet operatief wordt hersteld.