European Homograft Bank (EHB)

EHB in English

Sinds 1 april 2020, is EHB deel van Cliniques universitaires Saint-Luc.

De European Homograft Bank (EHB), bank van cardiovasculair Menselijk Lichaamsmateriaal (BMLM), werd in 1989 opgericht als IVZW (internationale vereniging zonder winstoogmerg) om aan de groeiende behoefte van de hartchirurgen te beantwoorden over hartkleppen allogreffen (aorta-, pulmonale en mitraliskleppen) te beschikken. Een allogreffe is een orgaan, een weefsel of een cel van menselijke oorsprong, die gebruikt wordt om zieke mensen te behandelen. Sedert 1991 bereidt de EHB voor en verdeelt eveneens grote aders, met name ascendens en descendens aortas, aortabogen en bifurcaties, oppervlakkige beenslagaders en pulmonale bifurcaties zonder kleppen.

Sinds 11 mei 2015 maakt de EHB integraal deel uit van de Kliniek Sint-Jan en haar diensten bevinden zich op de Middaglijn site.

De EHB is een bank voor Menselijk Lichaamsmateriaal (MLM) van cardiovasculaire aard, toegelaten volgens de Europese aanbevelingen en de Belgische wetgeving voor Banken voor Menselijk Lichaamsmateriaal (MLM) van 19 december 2008 [FAGG/AFMPS vergunning nr. 14-0002 (hartkleppen) en 14-0003 (bloedvaten); vergunning van de bevoegde Duitse overheid (PEI) nr.: PEI.B.04076.01.1 (hartkleppen) en PEI.B.04099.01.1 (bloedvaten)].

De activiteit van de EHB is gebaseerd op een samenwerking met een breed netwerk van menselijke lichaamsmateriel transplantatie- en implantatiecentra. Concreet betekent dit dat menselijk lichaamsmateriaal door een orgaantransplantatie team of door een MLM bank waarmee de EHB samenwerkt wordt gepreleveerd. Het gepreleveerde materiaal wordt dan naar de EHB verzonden om er te worden bewerkt: eerst ontleden, kwalitatief gecontroleerd, dan gecryopreserveerd en in stikstof bewaard. Op basis van de aanvragen van de chirurgen uit haar implantatiecentra (en verder ook uit andere centra), maar ook van de medische indicaties, de urgentietoestand of de beschikbaarheid van de allogreffen, zal de EHB de meest geschikte allogreffen selecteren, toewijzen en leveren voor de patiënten.

In 28 jaren activiteit leverde de EHB meer dan  10 000 allogreffen (ongeveer 7000 kleppen en meer dan 3000 aders) aan implantatiecentra uit België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, maar soms ook in Kroatië, Engeland, Griekenland, Korea, Luxemburg, Nederland, Nieuw Zeeland, Saoedi Arabië, Slovenië, Servië en Turkije. Duizenden patiënten uit de hele wereld hebben aldus genoten van de EHB allogreffen.

De hoofddoelstellingen van de EHB zijn:

  • De coördinatie van de donor selectie en het wegnemen van het menselijk lichaamsmateriaal (MLM) voor het bereiden van cardiovasculaire allogreffen binnen een internationaal ziekenhuisnetwerk
  • De allocatie en distributie van gepaste hartkleppen en bloedvaten aan behoeftes van de  cardiovasculaire chirurgen voor klinische toepassing
  • Wetenschappelijke samenwerkingsactiviteiten organizeren in het domein van de transplantatie van menselijke organen, weefsels en cellen
  • Opleiding en vorming bieden aan de professionelen van de weefselbanken
  • Kwaliteit van de allogreffes garanderen door strikte evaluatie tijdens processing en validatie van het MLM voor klinische toepassing

Locatie

Uurrooster

Ons secretariaat is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u. Het EHB is ook 24u/24 en 7d/7 bereikbaar dankzijn een wachtsysteem met administrieve medewerkers, artsen en paramedici (Tel: 0475/51.99.32).

Toegang

De EHB bevindt zich op de 6e verdieping van de site Middaglijn van de Kliniek Sint-Jan.

Meer weten