Zorgencharter

Charte soins

Als verpleegkundigen wensen wij bij te dragen tot de menselijke dimensie van de zorgverlening.

Deze intentie werd in een charter vastgelegd en steunt op deontologische en institutionele waarden zoals respect, vertrouwen en veiligheid.

Wij engageren ons om:

  • U te verwelkomen op een persoonlijke en gastvrije wijze
  • Tijd te maken om naar u te luisteren
  • Respect te tonen voor uw eigenheid en uw overtuiging
  • U te informeren over uw verzorging
  • Vertrouwelijk om te gaan met de informatie van uw verblijf
  • U te betrekken bij de verzorging
  • Te streven naar het behoud of herstel van uw autonomie
  • In te staan voor continuïteit en coördinatie wat de zorgen betreft
  • Uw vertrek samen met u voor te bereiden
  • Aandacht te hebben voor uw opmerkingen en suggesties