Wij zorgen voor u en uw naasten

Palliatieve en continue zorg heeft tot doel u de best mogelijke levenskwaliteit te bieden met:

 • gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorg;
 • bestrijding van pijn of andere symptomen;
 • psychosociale en spirituele begeleiding voor u en uw omgeving;
 • welzijnstechnieken (massage, snoezelen, onco-esthetische zorg, sofrologie, kunsttherapie enz.)

U kunt in elke fase van uw ziekte een beroep op ons doen, zelfs in een vroeg stadium, zodat wij u progressief kunnen begeleiden. Hoe vroeger u een aanvraag indient, hoe meer we uw levenskwaliteit kunnen verbeteren. Onze teams staan steeds klaar om de mogelijkheden met u te bespreken.
We zorgen ook voor uw naasten en mantelzorgers: ons team ondersteunt hen in de verschillende fasen van uw ziekte en in het rouwproces.


Een multidisciplinaire team

U krijgt een gepersonaliseerde begeleiding door een medisch en paramedisch team, met respect voor uw noden en wensen. Dat team bestaat uit:

 • gespecialiseerde artsen;
 • gespecialiseerde verpleegkundigen;
 • een kinesitherapeut;
 • een psycholoog;
 • een maatschappelijk werker;
 • spirituele contactpersonen;
 • vrijwilligers.

We kunnen ook andere medewerkers van de kliniek voor u inschakelen: een sofroloog, algoloog, oncologisch schoonheidsspecialist, acupuncturist, kunsttherapeut enz.


Een globale aanpak

Ons team zet zich in om u steeds de gepaste zorg en ondersteuning te bieden, in het kader van een globale aanpak. Die bestaat uit:

 • een constante evaluatie van uw symptomen en de verpleegkundige zorg die u ontvangt. Dat betekent ook dat we uw behandeling continu en specifiek aanpassen;
 • een luisterend oor en psychologische steun, om u en uw naasten te helpen om serener met de ziekte om te gaan;
 • een aangepaste aanpak als u zich in een bijzondere sociale situatie bevindt;
 • indien gewenst, een spirituele begeleiding met respect voor uw eigen geloofsovertuiging;
 • een evaluatie van de mogelijkheid om naar huis terug te keren en de organisatie van die terugkeer met gepaste hulp.