Vroegtijdige opsporing, mammotest en volledig senologisch bilan

Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek van de borsten wordt aangeraden op alle leeftijden. Zelfs bij vrouwen die regelmatig een mammografie (tweejaarlijkse screening) laten uitvoeren, blijft het zelfonderzoek nuttig. Als u veranderingen ziet of voelt (een knobbeltje, tepelvochtverlies, een kuiltje in de borst, een ontsteking, een ingetrokken tepel, huiduitslag...), gaat u zo vlug mogelijk naar uw huisarts of gynaecoloog.

De screeningsmammografie (of mammotest)

Een screeningsmammografie is een mammografie die genomen wordt in het kader van een bevolkingsonderzoek. Het onderzoek is bedoeld voor alle vrouwen vanaf 50 t.e.m. 69 jaar. Een screeningsmammografie wordt om de twee jaar genomen en is gratis voor vrouwen uit de doelgroep. Omdat de foto’s door minstens 2 radiologen beoordeeld worden, kan onmiddellijk na het onderzoek nog niets gezegd worden over het resultaat. Na drie weken krijgt de door u opgegeven arts de gedetailleerde uitslag toegestuurd. De ervaring leert ons dat bij ongeveer 95% van de vrouwen geen afwijkingen worden vastgesteld en dat er geen verder onderzoek nodig is.

Als men toch een afwijking vaststelt, moet er (nadien) een bijkomend onderzoek (echografie, punctie....) uitgevoerd worden. Dat bijkomende onderzoek wijst in 90% van de gevallen uit dat er geen sprake is van borstkanker, maar alleen van een goedaardige afwijking. Bij een verdacht beeld zal uw arts u een bijkomende afspraak voorstellen om een bijkomende echografie en biopsie te laten uitvoeren. 

Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Om een radiografie van goede kwaliteit te verkrijgen, moeten de borsten even worden samengedrukt. Dit laatste kan onaangenaam zijn, maar is noodzakelijk. Om deze onaangename gewaarwording te beperken, laten vrouwen vóór de menopauze, het best een mammografie nemen tussen de vierde en de twaalfde dag na het begin van de menstruatie.

Als men toch een afwijking vaststelt, moet er (nadien) een bijkomend onderzoek (echografie, punctie....) uitgevoerd worden. Dat bijkomende onderzoek wijst in 90% van de gevallen uit dat er geen sprake is van borstkanker, maar alleen van een goedaardige afwijking.

Waarom is een mammografie/ mammotest nuttig?

Een mammografie laat toe om mogelijke afwijkingen ter hoogte van de borsten vroegtijdig op te sporen. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op een volledige genezing en een borstsparende behandeling, die borstamputatie voorkomt.

Praktische tips vooraleer u zich naar de mammografie/mammotest begeeft

  • Aangezien u zich tot op de heupen moet uitkleden, draagt u het best een blouse
  • Vermijd sieraden om de hals
  • Ook deodorant, zalf of poeder moet u vermijden. Deze producten kunnen immers de foto verstoren.
  • Vergeet niet uw identiteitskaart en referentie van voorafgaande mammo zo dit in een ander centrum is gebeurd.
  • Breng de verwijsbrief van  uw arts/gynaecoloog mee of de uitnodiging van het screeningscentrum.

Volledig senologisch bilan

Naast deze opsporingsonderzoeken kunnen alle vrouwen op voorschrift van hun huisarts of gynaecoloog een volledige senologische bilan ondergaan. Deze vallen buiten het kader van het nationaal programma van borstkankeropsporing.

Merkt u iets verdachts aan uw borsten, heeft u klachten of voelt u zich ongerust, ga dan zo vlug mogelijk naar uw huisarts of gynaecoloog. Hij zal u een voorschrift geven voor een  diagnostische mammografie (volledig senologische bilan). Na de mammografie wordt er indien nodig onmiddellijk een bijkomende echografie en/of punctie en/of biopsie uitgevoerd.

In bepaalde gevallen dient nog een bijkomend radiologisch onderzoek uitgevoerd te worden, met name NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) van de borsten.