Tridimensionele echocardiografie

Tridimensionele echocardiografie is een nieuwe techniek waarmee de hartkleppen en hartkamers in 3 dimensies worden onderzocht. Deze nieuwe manier om de hartstructuur te bekijken benadert het beste de werkelijke anatomische structuur die door anatomisten en chirurgen op prijs wordt gesteld. Er zijn twee mogelijke manieren om het hart te visualeren namelijk een 3D reconstructie in de tijd of in real time. Door een nieuw soort matriciële sondes te gebruiken krijgt met pyramidale beelden in plaats van bidimensionele coupes en is het mogelijk om een 3D beeld te vormen.