Stress echocardiografie

Een stress echocardiografie of een dobutamine echocardiografie onderwerpt de patiënt aan een farmacologische belasting die een fysische inspanning imiteert. Dit onderzoek laat toe om in alle veiligheid een ischemische toestand van het hart na te bootsen bij patiënten met een kroonslagader aandoening.

Waarom een stress echocardiografie?

Dit onderzoek is vooral interessant bij patiënten die niet in staat zijn een klassieke fysische inspanning te leveren. Het laat toe te kijken of alle regio's van hat hart voldoende bevloeid en voldoende geoxigeneerd zijn tijdens inspanning.

Dit onderzoek wordt ook toegepast bij patiënten bij wie een rust EKG (elektrocardiogram) niet voldoende informatie geeft betreffende oxygenatie van de verschillende regio's van het hart, zoals bij patiënten met een PM, patiënten met een volledig linker bundeltak blok of patiënten met een digoxine behandeling. Een stress echocardiografie kan ook toegepast worden om de viabiliteit te onderzoeken bij patiënten die recentelijk een infarct doormaakten. Op deze wijze wordt gekeken of er voldoende levensvatbare spiercellen aanwezig zijn in de omgeving van zwaar zieke kroonslagaders, en of het überhaupt de moeite waard is om flow herstel ( via ballon dilatatie of via chirurgie) uit toe voeren.

Voorbereiding op het onderzoek

Men hoef niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Maar alle B-blokkers dienen gestopt te worden en dit minstens 72uur voor het onderzoek. Uw arts zal U vertellen welke medicatie te stoppen en op welk tijdstip. Voor het onderzoek wordt een perifeer infuus geplaatst. Deze weg laat toe de dobutamine in te spuiten, en indien nodig een contrast product als het onderzoek gevolgd wordt door een Thallium myocard schintigrafie.

Verloop van het onderzoek

Echocardiographie Dobutamine

De patiënt ligt in linker zijligging. Het product dobutamine wordt intraveneus aangebracht. Dit product verhoogd het hartritme en laat de contractiliteit toenemen. Het heeft een erg korte werkingsduur. Een echocardiografie wordt uitgevoerd. De dosissen van het product worden aangepast (ook naargelang van het gewicht van de patiënt). Indien het hartritme onvoldoende hersteld, kan een tweede product worden toegediend namelijk Atropine. Nu kan een echocardiografie worden bekeken onder maximale belasting, nadien wordt de echo herhaald tijdens de fase van recuperatie. Tijdens het ganse onderzoek blijft de patiënt onder continue EKG monitoring. Eveneens wordt erg regelmatig de bloeddruk genomen. Indien eveneens een Thallium scintigrafie moet gerealiseerd worden, gaat de patiënt verder naar deze opnames. De beelden tijdens maximale inspanning worden vergeleken met de beelden bij rust. De beelden bij rust worden tijdens een andere sessie genomen bij een volgende afspraak.

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Resultaten

De cardioloog zal U kort zijn bevindingen meedelen. Een volledig verslag wordt opgestuurd naar de aanvragende geneesheer. Hij zal met U de resultaten bespreken en een voorstel voor eventuele therapie doen.