Vaatheelkunde

Onze dienst behandelt:

  • De arteriële pathologie van de aorta en van de perifere vaten van de ledematen en de supra-aorta stammen die leiden naar de hersenen, de halsslagaders en de wervels. In deze domeinen past hij alle actuele klassieke chirurgische technieken toe van bypassen en endarteriëctomie en endovasculaire dilatatietechnieken, endoprothesen en embolisaties
  • De veneuze pathologie aan de hand van de verschillende medische, chirurgische en endoveneuze benaderingen.

In samenwerking met de dienst nefrologie verzekert hij de creatie en opvolging van vasculaire toegangen voor dialyse die deze technieken van bloedzuivering toelaten en tevens van peritoneale dialyse.

 

 

 

 

Ons team

  • Vier drietalige (Frans, Nederlands, Engels) chirurgen die gepassioneerd zijn door de vaatpathologie, nauwgezet zijn en streven naar een gepersonaliseerde menselijke aanpak en een therapeutisch aanbod aan de spits van de actuele technieken. Zij zijn tevens actief in wetenschappelijke verenigingen (Belgische Vereniging van Vaatheelkunde, Ligue Endovasculaire Francophone, …).
  • Drie secretaressen die beschikbaar en luisterbereid zijn gedurende de hele week.
  • Twee verpleegkundigen-instrumentisten en een assistent die, naast het vaste personeel van Sint-Jan, eveneens aanwezig zijn bij uw chirurg voor de beste opvang in het operatieblok.

Een continue samenwerking met andere disciplines in Sint-Jan, en meerbepaald de diensten radiologie, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, neurologie, dermatologie en geriatrie, laat toe een globale behandeling te verzekeren bij elk type van patiënt.

Route

966

Niveau

-2

Telefoonnummer secretariaat

02/221.99.20

Email secretariaat

chva@klstjan.be

Uurrooster secretariaat

maandag

8:00 - 13:00
13:00 - 18:00

dinsdag

8:00 - 13:00
13:00 - 18:00

woensdag

8:00 - 13:00
13:00 - 18:00

donderdag

8:00 - 13:00
13:00 - 18:00

vrijdag

8:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Opmerkingen

Om een afspraak te maken met een arts, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met het medisch secretariaat.

566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst vaatheelkunde
Diensthoofd vaatheelkunde
Dr
Dienst vaatheelkunde
Dr
Dienst vaatheelkunde

Lees ook