Psychopathologie voor volwassenen route 230

De dienst psychopathologie voor wolwassenen bestaat uit 4 eenheden:

Hospitalisatie overdag en ‘s nachts

In de open eenheid voor hospitalisatie kunnen acute situaties worden opgevangen waarvoor een volledige hospitalisatie nodig is, zowel overdag als ‘s nachts, en dit op vrijwillige basis, voor een periode gaande van enkele dagen tot enkele weken. De eenheid beschikt over 29 bedden, die verdeeld werden over tweepersoonskamers en privé-kamers. Het gaat om een multidisciplinaire benadering die meerdere elementen omvat:

  • een psychiatrische opvolging, soms met medicatie;
  • een psychologische of ergotherapeutische behandeling;
  • contactmomenten met een sociaal assistente.

Helix : psychiatrisch daghospitaal

Het psychiatrisch daghospitaal Helix richt zich tot elke volwassene met psychische klachten. Overdag is een intensieve therapeutische opvolging mogelijk. Dit gebeurt via groepswerk indien interactie onder de vorm van gesprekssessies mogelijk is. Er wordt gewerkt rond het lichaam, de media, de spraak. In de workshops komen een tiental personen samen. In het begin wordt er gevraagd om vier dagen per week aanwezig te zijn, maar dit kan veranderen in de loop der tijd.

Helix bevindt zich op de site Middaglijn.

Ariane: dienst psychogeriatrie

De eenheid biedt begeleiding en behandeling aan voor psychiatrische stoornissen bij oudere personen alsook bijsturing en revalidatie van neurocognitieve stoornissen. Met deze aanpak streven wij naar een multidisciplinaire en holistische benadering van de patiënt om een zorgcontinuüm te creëren binnen een netwerk.

Ariane bevindt zich op de site Middaglijn.

Consultaties

De eenheid voor consultaties stelt een psychiatrische en psychotherapeutische opvolging voor. De consultaties kaderen binnen een aanvraag voor advies of een individuele begeleiding, maar er wordt ook begeleiding voorzien voor koppels of families. Seksuologische consultaties behoren ook tot de mogelijkheden.

De raadplegingen gaan door in Terranova.

 

Daarenboven zorgt het psychiatrisch team voor advies intra muros en spoedgevallen in samenwerking met andere specialisten van de Kliniek Sint-Jan.

Route

230

Niveau

3

Telefoonnummer secretariaat

02/221.91.11

Bezoekuren

maandag

13:00 - 14:00
19:00 - 19:45

dinsdag

13:00 - 14:00
19:00 - 19:45

woensdag

13:00 - 18:00
19:00 - 19:45

donderdag

13:00 - 14:00
19:00 - 19:45

vrijdag

13:00 - 14:00
19:00 - 19:45

zaterdag

13:00 - 18:00
19:00 - 19:45

zondag

13:00 - 18:00
19:00 - 19:45
565