Psychogeriatrie (Middaglijn)

Ariane is de dienst psychogeriatrie van de Kliniek Sint-Jan. Deze dienst behandelt patiënten ouder dan 75 jaar en die lijden aan een psychiatrische of een neurocognitieve aandoening.

Opname

De opnames gebeuren van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 11u.

Welke aandoeningen?

Volgende psychiatrische aandoeningen bij ouderen worden behandeld:

  • Psychiatrische aandoening
  • Alcoholisme en verslavingsproblematiek
  • Dementiële aandoening (ziekte van Alzheimer, Lewy-body dementie, vasculaire dementie, frontotemporale dementie)
  • Organische psychische aandoening (beroerte, hersentumoren, ziekte van Parkinson, syndroom van Korsakov).
  • Motorische revalidatie met een cognitieve stoornis

Pluridisciplinair team

Een globale en multidisciplinaire aanpak van de patiënt en het streven naar continuïteit van de zorg worden bevorderd.

De verzorgingsequipe onder leiding van de hoofdverpleegkundige en een verantwoordelijke geneesheer staan dag en nacht in voor uw behandeling. 

Mogelijks ontmoet de patiënt ook één of meerdere van de volgende personen: een ergotherapeut(e), een logopedist(e), een kinesitherapeut(e), een diëtiste, een huisarts, een apotheker, een psychiater, psycholo(o)g(e), een sociale assistente.

Ontslag

Er wordt samen met u, eventueel met uw naasten en met verzorgend en medisch personeel dat u zowel intern als extern omringt, naar een ontslag- en toekomstproject gezocht waarin iedereen zich maximaal kan vinden.

Van zodra dit ontslag- en toekomstproject werd gevonden, wordt u meegedeeld dat u ontslagklaar bent en wordt u geholpen om de praktische regelingen hieromtrent te treffen.

Eenmaal deze praktische regelingen rond zijn, wordt er een datum van ontslag besproken en wordt met u het ontslag -en toekomstproject en de praktische regelingen hieromtrent overlopen.

Een medisch en multidisciplinair verslag wordt bij uw ontslag naar uw huisarts opgestuurd.

Niveau

3

Telefoonnummer secretariaat

02/225.91.11

Bezoekuren

maandag

14.00 - 19.00

dinsdag

14.00 - 19.00

woensdag

14.00 - 19.00

donderdag

14.00 - 19.00

vrijdag

14.00 - 19.00

zaterdag

14.00 - 19.00

zondag

14.00 - 19.00
565