Plastische en esthetische heelkunde

Onze afdeling telt 3 chirurgen die behandelingen aanbieden in 2 verschillende, maar complementaire disciplines: de herstelchirurgie en de esthetische chirurgie.

De herstelchirurgie heeft als doel een afwijking of het verlies van een lichaamsdeel, dat aanleiding geeft tot functionele en eventueel psychologische stoornissen, te herstellen. Dit domein omvat o.a.:

  • de herstelchirurgie na borstkanker;
  • de handchirurgie;
  • de chirurgie van huidtumoren (carcinoma, melanoma);
  • de behandeling van acute of chronische wonden (doorligwonden, brandwonden, …).

De esthetische chirurgie heeft als doel het min of meer gehavende zelfbeeld waarmee moeilijk te leven valt vanuit psychologisch standpunt van onze patiënten, te herstellen. Deze chirurgie, om persoonlijke redenen, bestaat hoofdzakelijk uit de aangezichtschirurgie:

  • lifting;
  • ooglid-, neus- en oorcorrecties;
  • facial Feminization Surgery (FFS).

Ze heeft ook betrekking op borstoperaties (borstvergroting- of verkleining, remodelleren), figuurcorrecties (lipoaspiratie, liposculptuur) en correcties van de buikwand (na meerdere zwangerschappen of bariatrische chirurgie: gastroplastie, sleeve, gastric by-pass, …).

Deze ingrepen zijn het resultaat van een weloverwogen beslissingsproces van de patiënt en nadat deze laatste volledig werd geïnformeerd door de chirurg die hier bijzondere aandacht aan besteedt.

De 3 chirurgen van de dienst werken samen om op optimale wijze de behandeling van de patiënten en de zorgcontinuïteit te verzekeren.

Route

780

Telefoonnummer secretariaat

02/221.99.00

Email secretariaat

ch.plastique@klstjan.be

Uurrooster secretariaat

maandag

8:30 - 12:30
13:30 - 17:00

dinsdag

8:30 - 12:30
13:30 - 17:00

woensdag

8:30 - 12:30
13:30 - 17:00

donderdag

8:30 - 12:30
13:30 - 17:00

vrijdag

8:30 - 12:30
13:30 - 17:00
566

Artsen en paramedici

Dr
Dienst plastische en esthetische chirurgie
Diensthoofd plastische en esthetische heelkunde
Dr
Dienst plastische en esthetische chirurgie