Palliatieve en continue zorg

De eenheid palliatieve en continue zorgen onthaalt patiënten die een zware ziekte vertonen in een gevorderd, evolutief of terminaal stadium.
 

Filosofie van de palliatieve zorgen  

De palliatieve zorgen hebben als doel de beste levenskwaliteit te verzekeren door:
 • gespecialiseerde medische en verpleegkundige zorgen 
 • een contrôle van de pijn en van de andere symptomen
 • een psycho-sociale en spirituele begeleiding van de patiënt en zijn omgeving
Een multidisciplinair team
 
Het multidisciplinaire team van de palliatieve zorgen omvat: 
 • gespecialiseerde artsen
 • gespecialiseerde verpleegkundigen
 • een kinesitherapeute
 • een psycholoog
 • een sociaal assistente
 • spirituele referenten
 • een secretaresse
 • vrijwilligers
Een globale behandeling 

Het team draagt permanent zorg om de gepaste zorgen en begeleiding te verlenen voor:
 • een constante evaluatie van de symptomen en de verpleegkundige zorgen. Een permanente en specifieke aanpassing van de behandeling.
 • een luisterbereidheid en een attente psychologische ondersteuning die aan de patiënt en zijn naasten toelaat de ziekte op een vreedzamere manier te begrijpen
 • een opvang van bijzondere sociale situaties
 • een spirituele begeleiding voor wie dit wenst met respect voor ieders overtuigingen
 • een evaluatie van de mogelijkheid om naar huis terug te keren en een organisatie van deze terugkeer met aangepaste hulp
 • een ziekenhuisoverdracht voor een bepaalde periode in geval van een moeilijke thuissituatie, hetzij op medisch of psychologisch vlak, of om een uitgepute omgeving te ontlasten, in samenwerking met de huisarts en het team van thuiszorg.
Een gastvrije plek 
 • een gezellig kader
 • een open plek waar de naasten welkom zijn
 • aangepaste en soepelere bezoekuren
Praktische inlichtingen 

De aanvraag tot opname wordt gedaan door de huisarts of de ziekenhuisarts met een medisch dossier.
De patiënt en/of zijn omgeving worden uitgenodigd om ons te ontmoeten en om de eenheid te bezoeken indien zij dit wensen.
 
De financiële voorwaarden van een hospitalisatie op palliatieve zorgen komen overeen met deze van een klassieke hospitalisatie.
 

Contacten

Dr. Nathalie Fierens (verantwoordelijke arts): 02/221.98.68
Dr. Valérie Mignon: 02/221.98.69
Bénédicte Boucquey (hoofdverpleegkundige): 02/221.98.67
Eenheid: 02/221.98.70 - Fax : 02/221.98.30
Email: spz@clstjean.be
 

Route

120

Niveau

2

Telefoonnummer secretariaat

02/221.98.70

Bezoekuren

Opmerkingen

Voor de bezoekuren, gelieve contact op te nemen met de verpleegeenheid: 02/221.98.70

565

Artsen en paramedici

Dr
Dienst palliatieve en continu zorgen
Diensthoofd palliative en continue zorg
Dr
Dienst palliatieve en continu zorgen