Laboratorium van Klinische Biologie (Middaglijn)

Labo

Het laboratorium CEBIODI (CEntrum voor BIOlogie en DIagnose) werd als vzw opgericht op 1 januari 2002 na de overname van de laboratoria van de Drs. Staquet en Van den Abbeele door de Klinieken Sint-Jan en Sint-Anna Sint-Remi-Sint-Etienne.


Het laboratorium verricht klinisch biologische analyses voor talrijke voorschrijvende artsen: de voorschrijvers van Sint-Anna Sint-Remi, Sint-Jan en van Magnolia. CEBIODI voert eveneens medische analyses uit voor andere voorschrijvers en verwelkomt daarbij ambulante patiënten in de centra voor staalafnames van de klinieken of in externe poliklinieken of privéartsenpraktijken.

CEBIODI is als laboratorium erkend door het RIZIV en is zeven dagen per week en 24 uur per dag open op twee sites, namelijk de sites van de ziekenhuizen Sint-Jan en Sint-Anna Sint-Remi. Elke site is in staat de activiteiten van de andere site over te nemen in geval van ernstige operationele problemen.

Bij CEBIODI werken 7 artsen-biologen en 65 medewerkers onder wie 40 laboratoriumtechnologen. CEBIODI voert jaarlijks meer dan 3.300.000 humane klinisch biologische analyses uit, gaande van routinetests tot gespecialiseerde tests uit de disciplines van de chemie, hormonologie, toxicologie, therapeutische monitoring, microbiologie, infectieuze serologie, hematologie, hemostase-coagulatie, immunohematologie en niet-infectieuze serologie en spermatologie.

Niveau

-1

Telefoonnummer secretariaat

02/225.93.90

Email secretariaat

cebiodi.consult@klstjan.be

Uurrooster secretariaat

maandag

7:45 - 16:30

dinsdag

7:45 - 16:30

woensdag

7:45 - 16:30

donderdag

7:45 - 16:30

vrijdag

7:45 - 16:30

Opmerkingen

Van maandag tot vrijdag: zonder afspraak

566

Artsen en paramedici

Docteur Rong Li biologie clinique et directeur Cebiodi
Dr
Dienst klinische biologie
Diensthoofd klinische biologie
Medisch directeur laboratorium CEBIODI
Docteur Philippe Anciaux biologie clinique Bruxelles
Dr
Dienst klinische biologie
Docteur Hélène De Mot biologie clinique Bruxelles
Dr
Dienst klinische biologie
Dr
Dienst klinische biologie
Dr
Dienst klinische biologie
Dr
Dienst klinische biologie
Dr
Dienst klinische biologie