Geriatrie

In overeenstemming met het geriatrisch zorgprogramma, stelt de Kliniek Sint-Jan een dienst geriatrie ter beschikking die bestaat uit drie eenheden op de site Kruidtuin en één eenheid op de site Leopold I. In deze zorgeenheden worden er, op een multidisciplinaire manier, patiënten behandeld die ouder zijn dan 75 jaar en lijden aan een acute aandoening waardoor hun vitaal evenwicht wordt aangetast.

Dankzij een multidisciplinaire en tevens ook transdisciplinaire aanpak, wordt een optimale benadering van de zieke patiënt mogelijk, waardoor de kans op terug autonoom worden, toeneemt.

  • De interne liaison voor een systematische screening van oudere patiënten die risico lopen hun autonomie te verliezen, wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit geriatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten, neuropsychologen en logopedisten.
  • Dankzij de geriatrische evaluatie van oncologische patiënten is het mogelijk om de oncologische behandeling te optimaliseren en kan er bovendien een balans worden opgesteld van de externe middelen die de patiënt ten goede komen.
  • De geriatrische evaluatie van orthopedische patiënten met beenbreuken zorgt ervoor dat de beste middelen die nodig zijn om optimaal te functioneren, worden aangewend (therapeutische behandeling door osteopaat, locomotorische of geriatrische revalidatie…).
  • Via ambulante raadplegingen wordt er tegemoet gekomen aan de vraagstellingen van de huisartsen.
  • In het geriatrisch daghospitaal wordt gezorgd voor screening, behandeling en ambulante revalidatie door een multidisciplinair team gespecialiseerd in degeneratieve pathologieën bij zeer oude personen.

De multidisciplinaire teams bestaan uit geneesheer-specialisten in de geriatrie, geriatrisch verpleegkundigen, logopedisten, psychologen, neuropsychologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, sociaal assistenten et diëtisten. Deze enthousiaste teams kregen een specifieke opleiding om te leren omgaan met oudere patiënten en hun familie.

Route

120

Niveau

2

Telefoonnummer secretariaat

02/221.91.11

Email secretariaat

geriatrie@klstjan.be
566

Artsen en paramedici

Dr
Geriatrie
Diensthoofd geriatrie en geriatrisch daghospitaal
Dr
Geriatrie
Dr
Geriatrie
Docteur Caroline Djambieua gériatre Bruxelles
Dr
Geriatrie
Dr
Geriatrie
Dr
Geriatrie
Dr
Geriatrie