Ritmechirurgie

Ritmechirurgie (inclusief pacemaker- en defibrillatorimplantatie)

De afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center focust, naast de behandeling van levensbedreigende hartziekten, in het bijzonder op een herstel en toename van de levenskwaliteit van de patiënten.

De afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center behandelt op chirurgische wijze in samenwerking met de ritmologen van afdeling Cardiologie diverse hartritmestoornissen, vooral voorkamerfibrillatie (open Cox-Maze procedure, modified Cox-Maze procedure, via minimaal invasieve techniek). Deze procedure kan eventueel aangevuld worden met een cathetergebaseerde bijkomende kleine ablatie.

Diverse pacingsystemen (pacemaker) worden door de afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center geïmplanteerd. Ook de verwijdering van pacemakersondes (pacemaker leadextractie) behoort ook tot onze expertise.

De laatste jaren wordt een resynchronisatietherapie aangeboden bij patiënten met hartfalen, al dan niet in combinatie met een defibrillatorimplantatie (ICD systemen). Het gaat hierbij om de zogenaamde 3-kamer pacemakerimplantatie (CRT-P of CRT-D). Hiermee wordt het hart gestimuleerd in het rechter atrium (voorkamer) en de twee ventrikels (kamers). De indicaties en derhalve de voordelen hebben de laatste jaren ook de implantatie van subcutane defibrillatorsystemen doen stijgen.

Ondertussen worden meer dan 300 pacemaker- en defibrillatiesystemen jaarlijks door de afdeling Cardiale Heelkunde van het Brussels Heart Center geïmplanteerd, in samenwerking met de ritmologen van de afdeling Cardiologie van het Brussels Heart Center.