Preoperatieve balans

Welke interventie er dan ook gepland is, de preoperatieve balans is steeds identiek en bestaat uit:

1. Een raadpleging bij:

 • De chirurg
 • De nutritionele arts (2 afspraken)
 • Een psychologe
 • Een endocrinoloog

2. Een volledige balans omvat:

 • Een preoperatief cardiologisch advies:
  • Een volledig bloedonderzoek
  • Een radiologische check-up
  • Een gastroscopie
  • Pneumologisch advies met ademhalingstests bij vermoeden van slaapapnoe

3. U zult uw chirurg een tweede keer ontmoeten om de opgestelde balans te evalueren, te beslissen welk soort interventie zal plaatsvinden en een datum vast te leggen voor de operatie.