Postoperatieve opvolging

Clinique de l'obésité

Na de interventie, zult u op raadpleging gaan bij:

  • Uw chirurg en voedingsspecialist op regelmatige tijdstippen die variëren in functie van de soort interventie en het gewichtsverlies.
  • Biologische onderzoeken ter controle om eventuele tekorten op te sporen (ijzer, vitamine B12, vitamine D, calcium, proteïnen) worden gemiddeld om de zes maanden uitgevoerd.
  • Er wordt aangeraden om terug op bezoek te gaan bij de psychologe.
  • Een programma voor kinesitherapie wordt voorgesteld voor een periode van 6 maanden en wordt voorgeschreven door de fysische geneesheer met terugbetaling.

Opgelet: het is belangrijk te beseffen dat u bij het kiezen van deze oplossing na enkele maanden alweer last zult hebben van gewichtstoename indien u uw voedingspatroon niet wijzigt.

Daarom stellen wij aan deze patiënten voor om een dieet te volgen waarbij een goede voedingshygiëne wordt aangeleerd, sporen wij hen aan om te sporten en bieden wij psychologische steun aan.