Omschrijving van obesitas - Bereken uw BMI

Clinique de l'obésité

Om de graad van overgewicht te bepalen, wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt. Deze BMI-formule houdt rekening met gewicht en lengte van de patiënt:

BMI = gewicht (kg)/lengte (m²).

Obesitas komt overeen met een BMI hoger dan 30.

Er worden drie niveaus onderscheiden:

Graad I: BMI > 30

Graad II: BMI > 35

Graad III: BMI > 40

 

Bereken uw BMI