Werelddag Arteriële Hypertensie

14/05/2018
  • Evenement

In het kader van de Werelddag voor Arteriële Hypertensie die doorgaat op 17 mei a.s. organiseren we een informatie- en sensibiliseringsstand die geanimeerd wordt door specialisten in de AHT. Deze stand wordt opgezet op maandag 14 mei van 10u tot 16u in de onthaalzone van onze site Kruidtuin.

Programma:

- Uw bloeddruk wordt gratis getest en u ondergaat een SCORE-test (evaluatie van de cardiovasculaire risico’s)
- Gratis testen van uw cholesterol
- Voorstelling van onze Hypertensiekliniek
- Raadgevingen van onze diëtisten
- Wij beantwoorden uw vragen
- Verschillende informatiebrochures worden ter beschikking gesteld

Kom er op 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur met ons over praten!


Onthaal site Kruidtuin

Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel

AHT of arteriële hypertensie wordt gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de slagaders. Indien deze niet behandeld wordt, verhoogt een AHT de risico’s op hart- en vaatziekten (CVA, infarct, enz.), nierfalen en een slechtere bloedsomloop en kan de levensduur met 10 tot 20 jaar verkort worden. Er zijn geen symptomen aanwezig, wat verklaart dat hypertensieve patiënten zich vaak slechts bewust worden van hun aandoening bij een routinecontrole van de bloeddruk of het verschijnen van complicaties van deze ziekte.

Voor meer informatie: https://www.klstjan.be/hypertensiekliniek