Smile, bij aankomst in de Kliniek komt u eerst in een sorteerzone terecht.

17/03/2020
  • Nieuws

Momenteel wordt u bij aankomst in onze Kliniek (site Kruidtuin en site Middaglijn) met de glimlach onthaald in een sorteerzone: wees niet verbaasd dat er enkele vragen gesteld worden. Zo gaan wij na of uw bezoek absoluut noodzakelijk is en herinneren wij u aan de richtlijnen die strikt moeten gevolgd worden (handhygiëne, afstand bewaren …) om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden.

Dit betekent dus dat bepaalde personen de toegang zal geweigerd worden, waarvoor wij ons wensen te verontschuldigen. Neem dit vooral niet verkeerd op, wij doen dit in het belang van iedereen, om elkaar te beschermen.

Dank voor uw begrip en samenwerking.