RECOVID: de Kliniek Sint-Jan en KU Leuven nemen deel aan een internationale studie over de impact van de COVID-19-crisis op het mentaal welzijn van gezondheidsprofessionals

Bruxelles
06/05/2020
  • Nieuws

De huidige sanitaire crisis heeft een belangrijke impact op het leven van iedereen en in het bijzonder op dat van de mensen die in de vuurlinie staan. De ervaring van dergelijke crisissen in het verleden heeft aangetoond dat het effect op het mentaal welzijn van betrokken zorgprofessionals niet te onderschatten is, met risico op depressie, posttraumatische stress, medicatie-inname … Deze aspecten worden al te vaak nog verwaarloosd. De Kliniek Sint-Jan en KU Leuven nemen deel aan een internationale studie om deze problematiek beter te kunnen begrijpen en zich beter voor te bereiden op toekomstige crisissen.

“Men denkt vaak niet aan de impact van een dergelijke crisis op het mentaal welzijn van de mensen. Men beschouwt de zorgprofessionals vandaag als helden, maar het blijven in de eerste plaats mensen, met hun sterktes en zwaktes. In deze tijden die zowel lichamelijk als psychisch beproevend zijn, hebben zij nood aan bijzondere ondersteuning”, verklaart dr. Kenneth Coenye, Hoofdarts van de Kliniek Sint-Jan en coauteur van de studie.

De voorgestelde studie heet RECOVID (Recovering Emotionally after COVID) en vraagt aan de deelnemers om een identieke vragenlijst 4 keer in te vullen, gespreid over 18 maanden.

“Deze studie zal ons enerzijds toelaten om beter te begrijpen hoe deze mondiale crisis ons mentaal heeft beïnvloed, maar anderzijds ook om ons beter voor te bereiden op een toekomstige crisis, door bijvoorbeeld tools te ontwikkelen die onze medewerkers die daar nood aan hebben snel en efficiënt kunnen ondersteunen”, besluit hij.

De studie is toegankelijk voor alle zorgprofessionals –ook zelfstandigen-, of ze nu in het ziekenhuis, een zorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis werken en of ze van veraf of dichtbij met COVID-19 in contact zijn geweest. Ook rechtstreekse familieleden (partners, ouders en kinderen) die zich geïmpacteerd voelen door de crisis kunnen deelnemen. Alle gegevens worden op een volstrekt anonieme manier verwerkt.


Meer info:
Florence Feys
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 02/891.08.45
E-mail: ffeys@klstjan.be