Radiotherapie: een nieuwe therapeutische technologie die steunt op een vrijwillige ademstilstand van de patiënt

Radiotherapie
11/10/2017
  • Nieuws

PERSBERICHT

Primeur In België: de dienst Radiotherapie van de Kliniek Sint-Jan zal tijdens de Dag tegen Kanker een nieuwe therapeutische technologie voorstellen die steunt op een vrijwillige ademstilstand van de patiënt (systeem SDX).

Brussel, 11 oktober – In het kader van de Dag tegen Kanker organiseert de dienst Radiotherapie op donderdag 19 oktober een rondleiding op de dienst en stelt een nieuwe therapeutische technologie voor aan de patiënten. Op basis van de vrijwillige ademhalingscontrole van de patiënt, kan de bestraling op nauwkeurige wijze begrensd worden tot de tumorzone en zodoende de veiligheid en de kwaliteit van de behandeling van de patiënt verbeteren. De Kliniek Sint-Jan is het eerste Belgische ziekenhuis dat dit systeem invoerde.

Met behulp van een spirometer (meetapparaat voor de ademhaling) bepaalt het systeem SDX® wanneer de tumorzone tijdens de ademhalingscyclus van de patiënt het meest blootgesteld is aan de bestraling. Een ademstilstand is het beste ogenblik om kwalitatieve beelden te verkrijgen (beeld onaangetast door de ademhalingsbewegingen) en vergemakkelijkt de dosimetrische planning.

“Deze techniek is bijzonder geschikt voor de radiotherapie van de streek rond het diafragma (borst, longen, lever, pancreas) en slaagt in een tweeledig doel”, benadrukt Dr. Sophie Cvilic, Hoofdarts van de dienst Radiotherapie: “Deze apneus optimaliseren het bestralingsvenster en laten toe de bestralingsdosis op de tumor te verhogen en het risico op aantasting van het nabijgelegen gezonde weefsel te verminderen”.

Vóór de eerste bestralingssessie wordt de patiënt opgeleid om de spirometer te gebruiken. Deze past zich aan zijn ademhalingscyclus en zijn ritme van vrijwillige apneu aan. De patiënt krijgt een videobril waardoor hij een visuele voorstelling van zijn ademhalingscurve ziet en deze zelf kan controleren. Door een goed apneuritme aan te houden zorgt hij ervoor dat het te behandelen orgaan zich in een goede positie bevindt en stijgt de nauwkeurigheid van de bestraling op de tumorzone.

“Deze therapeutische technologie moedigt de patiënt werkelijk aan om zelf deel te nemen aan zijn behandeling. Via de gegevens die doorgezonden worden op de videobril weet de patiënt op welk ogenblik hij zijn ademhaling moet inhouden en het bestralingsveld optimaliseert. Zijn actieve deelname is een niet-verwaarloosbare motiveringsfactor die de kwaliteit van de behandeling op lange termijn verbetert”, aldus Dr. Sophie Cvilic.

De Kliniek Sint-Jan verwierf in februari 2017 twee SDX®-systemen: het eerste wordt gebruikt voor de simulatie en de beeldvorming, het tweede voor de behandeling. De Kliniek voerde dit systeem in als eerste ziekenhuis in België. Momenteel werd een team van drie personen (een technoloog en twee verpleegkundigen) opgeleid in deze nieuwe technologie en worden twee patiënten per maand bij hun behandeling begeleid. Op middellange termijn wordt een progressieve groei van het aantal behandelingen voorzien.

Dit onderwerp boeit u?

Op de Dag tegen Kanker opent de dienst Radiotherapie zijn deuren op donderdag 19 oktober om 12.45 u. Dr. Sophie Cvilic zal de SDX-technologie uitvoerig voorstellen tijdens de rondleiding. Bovendien is een patiënte bereid om te getuigen over haar ervaring en over de voordelen van het systeem bij de behandeling van haar ziekte.

Als u een afspraak wil vastleggen voor een interview of aanvullende informatie wenst, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met Dr. Sophie Cvilic (tel + 0496 18 39 78 - E-mail: scvilic@klstjan.be) of via de Communicatiedienst (tél + 02 221 90 54 - E-mail: pr@klstjan.be).

Tijdens de Dag tegen Kanker zijn de verschillende workshops en de informatiesessie over acupunctuur ter ondersteuning van de kankerbehandeling ook toegankelijk voor bezoekers. In bijlage vindt u het volledige programma.

Wat de Kliniek Sint-Jan betreft:

De Kliniek Sint-Jan, gelegen in hartje Brussel, beschikt over 548 bedden en profileert zich als een gekende beroepsorganisatie die erkend is als referentieziekenhuis in Brussel en omgeving.

Met de steun van 1.400 hooggespecialiseerde medewerkers en bijna 300 artsen biedt zij inderdaad persoonlijke zorgen van hoge kwaliteit om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Het respect voor de culturele, filosofische en godsdienstige diversiteit vormt er eveneens een kernpunt.

BIJLAGEN :