Proces toenadering Europa Ziekenhuizen / Kliniek Sint-Jan

europe_st_jean_logos
22/09/2022
  • Nieuws

De Europa Ziekenhuizen en Kliniek Sint-Jan hebben besloten een proces van toenadering aan te gaan.

De beslissing werd unaniem en met overtuiging genomen door onze twee Raden van bestuur, met de steun van de Directiecomités en in dialoog met de Medische Raden.

Er wordt een gezamenlijke stuurgroep opgericht om een fusie- en integratieplan op te stellen dat binnenkort zal worden voorgelegd aan de Raden van bestuur en de Medische Raden van beide instellingen.

Het doel is een nieuw geheel te creëren dat medisch en financieel sterk is, gebaseerd op de complementariteit tussen al onze ziekenhuissites en onze poliklinieken. Deze nieuwe structuur zal ook bijdragen aan de consolidatie en de versterking van het H.uni-netwerk.

In de Brusselse regio zorgen we al voor één op vijf patiënten. Samen zullen we zo een toonaangevend algemeen ziekenhuis in de Brusselse regio worden. Wij zullen dit doen in samenwerking met het academisch ziekenhuis van ons netwerk en onze universitaire partners.

We zijn allen gemobiliseerd rond dit groot en ambitieus project, in het belang van onze patiënten, onze artsen en onze medewerkers. Het sluit nauw aan bij de volksgezondheidsdoelstellingen van ons land en onze regio.