Persbericht Hypertensiekliniek

14/05/2018
  • Nieuws

De Kliniek Sint-Jan opent een nieuwe Hypertensiekliniek en versterkt haar samenwerking met de huisartsen voor een betere behandeling van patiënten met arteriële hypertensie

  • Arteriële hypertensie is een “onzichtbare” ziekte, die enkel kan worden vastgesteld door systematisch de bloeddruk van de patiënt te meten bij elk doktersbezoek.
  • Op 17 mei gaat de Werelddag voor Arteriële Hypertensie door met als bedoeling deze ziekte bekend te maken bij het grote publiek, informatie te verschaffen over de ernst van de medische complicaties alsook over preventie, screening en behandeling van deze ziekte.

Brussel, 14 mei 2018 – De Kliniek Sint-Jan opent een nieuwe gespecialiseerde Hypertensiekliniek die drie klinische paden voorstelt voor de behandeling van patiënten die aan hypertensie lijden. Deze kliniek kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen de diensten cardiologie, nefrologie en gynaecologie en steunt op de expertise van een multidisciplinair team. Naast de nefrologen en cardiologen, bestaat dit ook uit geneesheer-specialisten in de endocrinologie, radiologie, pneumologie, oogheelkunde, maar ook voedingsspecialisten enz. Om haar doelstellingen te bereiken wil deze nieuwe kliniek de externe relaties met de huisartsen verder uitbouwen aangezien zij het best geplaatst zijn om de arteriële hypertensie te detecteren tijdens een routinecontrole. Nadien kunnen zij patiënten doorverwijzen voor een bijkomende check-up die door een multidisciplinair team wordt uitgevoerd.

Het project steunt op deze kernelementen: een gecoördineerde behandeling voor een geïntegreerde, efficiënte en transmurale zorg met aandacht voor de meest recente aanbevelingen en waarbij patiëntenvoorlichting een belangrijke plaats inneemt om de patiënt op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Arteriële hypertensie is een chronische ziekte die moeilijk te identificeren valt: er zijn geen symptomen, de patiënt voelt geen pijn, het gaat om een “onzichtbare” ziekte waarbij ernstige complicaties kunnen optreden en die over het algemeen ontdekt wordt tijdens een routinecontrole bij de huisarts.

Hoewel 2,5 miljoen Belgen aan arteriële hypertensie lijden, wordt 1 op de 2 patiënten niet geïdentificeerd. De helft van de patiënten bij wie de ziekte wordt vastgesteld, volgt geen behandeling. Dr. Béatrice Van Frachen, coördinator van de Hypertensiekliniek en cardioloog, voegt hieraan toe: “Patiënten die aan hypertensie lijden zijn vatbaarder voor cardiovasculaire aandoeningen zoals een myocardinfarct of een herseninfarct, beide behorend tot de belangrijkste doodsoorzaken in België. Het is dus belangrijk om meer oog te hebben voor preventie en de bevolking te sensibiliseren, met name ter gelegenheid van de internationale dag voor arteriële hypertensie. Wij willen eveneens onze samenwerking met de huisartsen en de wijkgezondheidscentra versterken om een betere behandeling te garanderen”.

Zodra de diagnose van arteriële hypertensie gesteld is, verwijst de huisarts zijn patiënt door naar de Hypertensiekliniek voor bijkomende onderzoeken:

  • Gewone hypertensie (ter beschikking stelling van een bloeddrukmeter gedurende 24 uur)
  • Complexe hypertensie:
    • arteriële hypertensie die resistent is tegen meer dan 3 verschillende medicamenten
    • patiënten jonger dan 40 jaar
  •  Hypertensie bij zwangere vrouwen

Dr. Joris Vanparys, Dr. Béatrice Van Frachen en Dr. Axel Derwa (diensthoofd nefrologie) verzorgen de consultaties van de Hypertensiekliniek. Dr Laetitia Kubasiewicz (nefroloog) en Dr Katrien De Clippel (gynaecoloog) verzorgen de consultaties bij zwangerschapshypertensie.

Dr. Joris Vanparys, coördinator van de Hypertensiekliniek en nefroloog, legt uit: “Een patiënt die lijdt aan complexe hypertensie is resistent tegen klassieke behandelingen en moet dus worden behandeld door een multidisciplinair team zodat er systematisch een balans kan worden opgesteld en een behandeling kan worden voorgesteld die het risico op bijwerkingen vermindert”.

Bij voorbeeld, in geval van complexe hypertensie omvat de check-up van de patiënt een cardiologisch onderzoek (echo- en elektrocardiografie) en een echografie van de nieren bij een radioloog, de therapeutische compliance wordt geëvalueerd, de patiënt wordt ingelicht over het te volgen dieet en ten slotte stelt de nefroloog een behandeling voor in functie van de resultaten van de check-up. Indien nodig wordt er bijkomende medicatie voorgeschreven: hormonale screening, slaaplaboratorium of oogfundus.

De referentieverpleegkundige staat in voor de begeleiding van de patiënt gedurende het hele diagnoseproces. Ze treedt ook op als contactpersoon voor de patiënt, de huisarts en de verschillende specialisten.

De oprichting van gespecialiseerde klinieken en klinische paden kadert binnen de strategische doelstellingen die de kliniek sinds 2016 vooropstelt.

Dr. Patrick Gérard, Algemeen en Medisch Directeur van de Kliniek, voegt hieraan toe: “Wij stellen onszelf als doelstelling om samen te werken met alle betrokken partijen zodat onze patiënten de beste behandeling krijgen, zowel intra als extra muros. De Hypertensiekliniek en de verschillende zorgpaden zijn een mooi voorbeeld van deze transmurale samenwerking met de huisartsen en getuigen van een duidelijke wil om transversaal en multidisciplinair te werken in onze Kliniek. Deze aanpak zal steeds verder worden uitgebreid om globale kwaliteitszorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten en om onze samenwerking met andere actoren uit de gezondheidszorg te versterken”.

Informatiestand op 14 mei op de site Kruidtuin

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Arteriële Hypertensie in mei wordt er op 14 mei tussen 10.00 en 16.00 uur een informatie- en sensibiliseringsstand geplaatst aan de ingang van de site Kruidtuin. Onze patiënten en bezoekers kunnen de hele dag lang kennis maken met verschillende zorgverstrekkers van de Hypertensiekliniek en gratis hun bloeddruk laten meten, een cardiovasculair risicoprofiel laten opstellen en meer te weten komen over een aangepast dieet en goede gewoontes, complicaties bij arteriële hypertensie enz.

** EINDE **

Meer informatie over de Hypertensiekliniek is terug te vinden op https://www.klstjan.be/hypertensiekliniek

Meer informatie over het klinisch pad “Complexe arteriële hypertensie” vindt u terug op https://www.klstjan.be/klinische-paden


Contact :

Florence Feys
Veraantwoordelijke Communicaties
02/891.08.45
ffeys@clstjean.be
 

Over de Kliniek Sint-Jan:

De Kliniek Sint-Jan, in hartje Brussel, is een ziekenhuis met 548 bedden en profileert zich als een professionele organisatie die gekend en erkend is als referentieziekenhuis in Brussel en de periferie. Dankzij haar 1.400 hooggespecialiseerde medewerkers en een 300-tal artsen biedt zij een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor culturele, filosofische en religieuze diversiteit neemt hierbij ook een centrale plaats in.