Persbericht: De Kliniek Sint-Jan presenteert haar nieuwe organisatie op basis van zorgpaden – voorstelling van pilootproject met twee klinische paden

30/05/2017
  • Nieuws

Brussel, 30 mei 2017 – Aan de vooravond van één van de grondigste hervormingen van de zorgsector ooit gaat de Kliniek Sint-Jan over tot een diepgaande reorganisatie van haar ziekenhuisactiviteiten door zich te baseren op een patiëntenrekrutering die via zorgpaden verloopt. Deze nieuwe organisatie zal aan alle belanghebbenden van de zorgsector worden voorgesteld: patiënten, gezondheidswerkers, ziekenhuis- en zorginstellingen, overheid, uitbetalingsinstellingen en leveranciers. Het pilootproject met twee klinische paden (hartinfarct en plaatsing van een volledige heupprothese in één dag) zal eveneens in avant-première worden voorgesteld tijdens een persconferentie. Er wordt een film over een patiënt vertoond en er worden verklarende fiches voorgelegd die zowel bestemd zijn voor zorgverstrekkers als voor patiënten. De verantwoordelijken van de klinische paden en de directie zullen aanwezig zijn om het belang van de klinische paden binnen de strategie van de Kliniek Sint-Jan toe te lichten.

Voor de Kliniek Sint-Jan is de reorganisatie van de ziekenhuisactiviteit een noodzaak geworden binnen de huidige sociaal-politieke context.

“De Kliniek wenst tegemoet te komen aan de legitieme verwachtingen van Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg, door zorg aan te bieden die beantwoordt aan de reële vraag en zo overconsumptie te vermijden binnen het ziekenhuismilieu”, verklaart Karolien Haese, Strategisch Directeur van de Kliniek Sint-Jan.

Zelfs al staan de klinische paden en zorgpaden bekend om hun optimalisatie op vlak van efficiëntie en kwaliteit binnen de zorg, toch wil de Kliniek Sint-Jan zich onderscheiden van haar concurrenten door een zeer innoverende ziekenhuisorganisatie: de medische diensten zullen geleidelijk aan verdwijnen terwijl een uitgebreid scala aan zorgpaden het licht zal zien. Binnen deze zorgpaden werken transversale en transmurale multidisciplinaire teams samen. Deze nieuwe aanpak is een voorbereiding op de toekomstige forfaitaire betalingen per pathologie die minister Maggie De Block wenst in te voeren.

Binnen dit perspectief organiseert de Kliniek Sint-Jan vandaag een conferentie met als titel “Participative Management in Healthcare” (uitnodiging en details van de conferentie bevinden zich in bijlage). Deze conferentie over de lancering van deze nieuwe organisatievorm leidt het begin in van de vier werkgroepen die zes belanghebbende partijen uit de zorgsector bijeenbrengen (patiënten, gezondheidswerkers, ziekenhuizen en zorginstellingen, overheid, uitbetalingsinstellingen en leveranciers). Er zal intensief worden gereflecteerd over de nieuwe funderingen van ons gezondheidsbeleid, met name via constructieve debatten over deze vier kernthema’s:

  • Forfaitaire betalingen via zorgpaden
  • Geneeskundige optimalisering binnen klinische zorgpaden: welke belangen staan er op het spel?
  • Financiering van deze innovatie
  • Voorlichting van de patiënt: preventieve geneeskunde, sanctionerende geneeskunde

Klinische paden: voorstelling van twee concrete casussen op 30 mei om 15.00 u.

Daarenboven organiseert de Kliniek Sint-Jan op 30 mei om 15.00 u. een conferentie waarbij twee concrete casussen van klinische paden worden voorgesteld.

Lees meer...

Naar de klinische paden voor patiëten