Onze urologen doen mee aan Movember

24/11/2021
  • Nieuws

Elk jaar in november voeren de urologen van Kliniek Sint-Jan actie voor #Movember, de beweging die aandacht vraagt voor de risico’s van prostaat- en teelbalkanker maar ook voor mentale gezondheid van mannen. We vroegen Dr. Sam Ward en Dr. Shilery Loos waarom #Movember zo belangrijk is.

Wat is Movember?
Movember ontstond in 2003 in Australië en is een samentrekking van het woord “Moustache” (snor) en de maand november. Elk jaar in november worden mannen uitgenodigd hun snor te laten groeien. Daarmee wil de beweging
het bewustzijn voor de gezondheidsproblemen van mannen vergroten en fondsen werven voor bijkomend medisch onderzoek.

Treft prostaatkanker veel mannen?
Prostaatkanker is de tweede meest voorkomende kanker in België. In 2019 ging het in 14% van alle geregistreerde gevallen van kanker om prostaatkanker. De ziekte treft elk jaar meer dan 10.000 mannen. Hoewel de precieze oorzaken (nog) niet bekend zijn, zijn er wel risicofactoren geïdentificeerd zoals leeftijd, familiegeschiedenis en etniciteit.

Waaruit bestaat de screening?
Momenteel wordt in België enkele systematisch gescreend op borst-, colon- en baarmoederhalskanker. Screening op prostaatkanker maakt dus geen onderdeel uit van systematische screening, maar wordt wel steeds vaker toegepast. Ze bestaat uit een klinisch onderzoek van de prostaat door middel van een digitaal rectaal onderzoek gecombineerd met de dosering van de prostaatmarker in het bloed: PSA (Prostate Specific Antigen). Het nut van een dergelijke screening wordt verklaard door de overwegend asymptomatische aard van prostaatkanker.  

Komt teelbalkanker even vaak voor?
Deze vorm van kanker komt veel minder vaak voor dan prostaatkanker. De screening ervan is veel eenvoudiger. Zelfpalpatie van het scrotum is gemakkelijk en wordt sterk aanbevolen voor alle mannen om een zwelling of een verdachte massa te detecteren. We raden dit aan vanaf jonge leeftijd aangezien teelbalkanker voornamelijk optreedt tussen de 20 en 40 jaar. Mogelijke symptomen zijn zwaarte, verharding of een toename van de grootte van het testikel. Risicofactoren zijn onder meer een voorgeschiedenis van cryptorchisme, testiculaire tumoren bij de patiënt of in zijn naaste familie.

#Movember vraagt ook aandacht voor mentale gezondheid en zelfmoordpreventie.
Dit onderwerp is het minst bekende van de #movember beweging maar zeker niet het minst belangrijke. Het zelfmoordcijfer is 2,6 keer hoger bij mannen dan bij vrouwen in België, daarom is het essentieel om erover te kunnen praten en symptomen te herkennen.  

#Movember, praat erover en laat je snor groeien!

Meer weten?
Onze dienst urologie
Movember