Onze activiteiten naar aanleiding van de Wereldnierdag op 10 maart

Journée mondiale du rein
10/03/2016
  • Evenement

Op 10 maart vindt de Wereldnierdag plaats. Het doel van dit evenement is het grote publiek bewust te maken van het belang van nierziekten, stille aandoeningen waarbij een laattijdige diagnose de gevolgen doet toenemen. Het gebeurt vaak dat vele ervan slechts opgespoord worden bij het naderen van de terminale fase en, in dat geval, is het gebruik van dialyse of transplantatie vereist.
 
De Kliniek Sint-Jan en haar dienst nefrologie nemen elk jaar actief deel aan deze internationale dag om haar patiënteel en haar partners te sensibiliseren voor deze problematiek.

Wat organiseren wij op 10 maart voor u?

1. Gratis de nierfunctie testen

Alle patiënten en bezoekers kunnen gratis hun nierfunctie laten testen. Een informatiestand staat tot uw beschikking van 13.00 uur tot 17.00 uur in de ontvangsthal van onze site Kruidtuin (Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel).
 
De patiënten die lijden aan diabetes, hypertensie, hart- en/of vaatziekten, een familiale nierziekte, obesitas en nierstenen zijn het vaakst vatbaar voor nierproblemen.
 
Personeelsleden van onze dienst nefrologie zullen de testen uitvoeren en u een antwoord bieden op al uw eventuele vragen.

 2. Een avond over nierziekten voor de professionals van de eerstelijnszorg

Deze avond, georganiseerd in samenwerking met het Huis voor Gezondheid en het Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles, richt zich tot alle professionals van de eerstelijnszorg. Artsen van onze dienst nefrologie zullen diverse onderwerpen met u bespreken, zoals het praktische gebruik van diuretica en de hematurie, en zullen u een demonstratie geven van een hemodialyse en een peritoneale dialyse.
 
Deze avond vindt plaats in de Kliniek Sint Jan (zaal Sint Jan, 7e verdieping) van 18.45 uur tot 20.50 uur, gevolgd door een walking dinner.
 
Voor meer informatie over deze avond en om u in te schrijven, klikn hier.
 
Samen hopen wij u bewust te kunnen maken van het belang van de nierziekten.
 
Afspraak op 10 maart in de Kliniek Sint-Jan.