Met meer dan 1700 patiënten richten « Saint-Luc » en Sint-Jan samen één van de grootste diensten radiotherapie op in Brussel en Waals-Brabant

Radiotherapie
19/06/2018
  • Nieuws

Brussel, 19 juni 2018 – « Les Cliniques universitaires Saint-Luc » en de Kliniek Sint-Jan ondertekenden een associatieovereenkomst voor de gezamenlijke exploitatie van hun diensten radiotherapie met ingang op 1 juli 2018. De twee klinieken beschikken zo over één van de grootste diensten radiotherapie van Brussel en Waals-Brabant (rekening houdend met het feit dat de dienst radiotherapie van « Saint-Luc » deels actief is in « Clinique Saint-Pierre d’Ottignies »). Op die manier kunnen zij in totaal 1700 patiënten per jaar behandelen.

Deze strategische samenwerking zorgt ervoor dat een nog bredere bevolkingsgroep binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de periferie toegang krijgt tot radiotherapeutische zorgen.

De associatie heeft eveneens als bedoeling om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te optimaliseren met aandacht voor gedeeld gebruik van medische hulpmiddelen door « Saint-Luc » en « Sint-Jan ». Daarenboven wil men ervoor zorgen dat er zich binnen beide klinieken een hooggespecialiseerde activiteit kan ontwikkelen en wil men een optimale werking en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen garanderen.

Concreet gezien zal deze samenwerking zich vertalen in de regelmatige uitwisseling van ervaring en via opleidingen opgedane kennis, een gemeenschappelijke deelname aan het multidisciplinair overleg in oncologie en het wekelijks uitwisselen van standpunten over complexe dossiers.

Verder worden er gemeenschappelijke kwaliteitsindicatoren, zorgpaden en behandelingsprotocollen uitgewerkt op het vlak van kennis, technologie en wat betreft klinisch en wetenschappelijk onderzoek.

De activiteiten van de associatie zullen plaatsvinden binnen de diensten radiotherapie van de Kliniek Sint-Jan (site Kruidtuin) en de « Cliniques universitaires Saint-Luc » die deels actief is in Sint-Lambrechts-Woluwe en deels in « Clinique Saint-Pierre d’Ottignies ». De patiënten zullen nog steeds beroep kunnen doen op de dienst radiotherapie van de kliniek waar ze behandeld worden.

Het is echter ook mogelijk dat beide ziekenhuizen patiënten naar elkaar doorverwijzen in functie van hun domicilie, de aard van de behandeling of elk ander pertinent criterium, mits respect voor de keuzevrijheid van de patiënt.

Op het vlak van governance werden er bestuursorganen opgericht waarin beide instellingen vertegenwoordigd zijn teneinde een vlotte samenwerking te garanderen. Meer bepaald gaat het hier om een gemeenschappelijk medisch comité en een aantal coördinerende functies (algemene, medische, verpleegkundige en technische coördinatie).

Deze samenwerking beantwoordt bovendien aan de verwachtingen van de overheidsinstanties die voorstander zijn van de toename van de samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen.

Het samenwerkingsverband tussen de diensten radiotherapie zal gebeuren onder de vorm van een feitelijke vereniging, met behoud van beide erkenningsnummers.

Over de Kliniek Sint-Jan:
De Kliniek Sint-Jan, in hartje Brussel, is een ziekenhuis met 548 bedden en profileert zich als een professionele organisatie die gekend en erkend is als referentieziekenhuis in Brussel en de periferie. Dankzij haar 1.400 hooggespecialiseerde medewerkers en een 300-tal artsen biedt zij een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor culturele, filosofische en religieuze diversiteit neemt hierbij ook een centrale plaats in.

Over “Cliniques universitaires Saint-Luc”:
“Cliniques universitaires Saint-Luc” beschikt als universitair ziekenhuis van de “Université catholique de Louvain (UCL)” over 1000 bedden en is een referentie op het vlak van zorg. De meeste zware, zeldzame of delicate pathologieën worden er behandeld, waardoor het ziekenhuis patiënten uit heel België en de hele wereld aantrekt.

Behalve op het vlak van zorg, spelen de “Cliniques universitaires Saint-Luc” eveneens een vooraanstaande rol op het vlak van klinisch onderzoek en dragen zij bij tot de opleiding van artsen, verpleegkundigen, paramedici die naar de toekomst toe de patiënt zullen begeleiden. Het ziekenhuis telt om en bij de 5.500 medewerkers.

___

Contactgegevens

  • Kliniek Sint-Jan:

Florence Feys
Verantwoordelijke Communicatie
02/891.08.45
E-mail: ffeys@klstjan.be

  • Cliniques universitaires Saint-Luc :

Thomas De Nayer  
Verantwoordelijke Communicatie
02/764.11.20
E-mail: Thomas.denayer@uclouvain.be

PDF-pictogramDownload het persbericht