Kliniek Sint-Jan opnieuw uitgeroepen tot ‘Baby Friendly Hospital’

23/09/2021
  • Nieuws

Persbericht

Al voor de vierde opeenvolgende keer heeft Kliniek Sint-Jan het label van ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ gekregen. Met het wereldwijd label, dat in het leven geroepen werd door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, erkent de FOD Volksgezondheid de inspanningen van materniteiten om elke baby en mama de beste kans te geven op het gebied van gezondheid en welzijn.

Elke vier jaar gaat een internationaal auditcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en UNICEF samen met de FOD Volksgezondheid na welke ziekenhuizen in ons land voldoen aan de criteria om het label ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ te krijgen. Zo moeten alle zorgverstrekkers en artsen die op moeder en kind-afdelingen en raadplegingen werken, aanstaande ouders uitgebreid informeren over de verschillende aspecten van borstvoeding. Daarnaast moet worden aangetoond welke concrete initiatieven er zijn om moeders en baby’s te ondersteunen. Het doel is om elke baby van bij de geboorte de beste kansen te geven op een geslaagde borstvoeding.

In 2008, 2012 en 2016 werd Kliniek Sint-Jan al beloond met het label. In 2021 kregen naast Kliniek Sint-Jan 27 van de 103 ziekenhuizen in België het BFHI-label.

We zijn er als kliniek van overtuigd dat borstvoeding de allerbeste start is voor een pasgeboren baby, en onderschrijven dan ook de visie van het Baby Friendly Hospital Initiative”, vertelt Sabine Van de Pol, zorgcoördinator bij Kliniek Sint-Jan. “Uiteraard begeleiden we ook mama’s die geen borstvoeding geven, met de beste zorg.”

“Voor alle vroedvrouwen, gynaecologen en andere collega’s op de materniteit, neonatologie, pediatrie en het verloskwartier is het label een mooie erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ouders en baby’s alle kansen te geven om borstvoeding te doen slagen. Ook de komende jaren blijven de zorgverstrekkers van de verschillende diensten van de afdelingen moeder-kind nauw samenwerken om (toekomstige) ouders en baby’s de allerbeste zorgen te bieden.”

Elk jaar worden er bijna 2.000 baby's geboren in Kliniek Sint-Jan.