De Kliniek Sint-Jan blijft ten dienste van u

14/03/2020
  • Nieuws

Alle ziekenhuizen in ons land zullen vanaf zaterdag 14 maart, niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen opschorten voor onbepaalde duur. Die maatregel moet de druk op onze ziekenhuizen verlichten. Zo behouden we te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen.

Op dit moment kunnen de Kliniek Sint-Jan en onze zorgverleners de Covid19-uitbraak nog goed aan. Dit is dan ook een voorzorgsmaatregel: we anticiperen op een mogelijke toename van het aantal Covid-19 besmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen. De situatie wordt continu gemonitord.

Voor onze 3 sites (Kruidtuin, Middaglijn en Leopold I) gelden volgende afspraken:

Wat is belangrijk om te weten rond uw afspraak:
  • U hebt een geplande afspraak in Kliniek Sint-Jan? We nemen ten laatste 24u voordien contact op om te bespreken of deze moet doorgaan.
  • Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken, behandelingen en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden (chemotherapie, dialyse, …)
  • Geen begeleiders toegelaten behalve:
    • 1 volwassene per patiënt indien deze zich niet zonder begeleiding kan verplaatsen
    • 1 ouder voor minderjarige kinderen

Vrije raadplegingen in pediatrie worden behouden (enkel voor spoedgevallen, na bevestiging via telefoon op het nummer 02/221.91.73).

Spoedgevallen:

Patiënten met ademhalingsmoeilijkheden die zich op de spoedgevallendienst willen aanmelden, doen dit via onze ingang ‘Asstraat’.

De andere spoedgevallen worden nog steeds opgevangen in de dienst aan de Broekstraat.

Bezoeken:

Er worden geen bezoeken toegelaten.

Uitzonderingen:

  • 1 ouder per patiënt per dag  voor de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie
  • Onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase

De Kliniek Sint-Jan blijft ten dienste van u voor al uw gezondheidsproblemen en verbindt er zich toe om nadien uw geannuleerde raadpleging of ingreep zo snel mogelijk weer in te plannen.