Creatie van 13 nieuwe dialyseplaatsen (Site Middaglijn)

Dialyse machine
15/06/2017 tot 01/03/2018
  • Nieuws

Op onze site Middaglijn in gebouw C zullen 13 nieuwe dialyseplaatsen worden gecreëerd op de 2e verdieping (op de plaats in de oude refter). Om dit project tot een goed einde te brengen zal een werf van start gaan vanaf donderdag 15 juni, en dit tot in maart 2018.

Gedurende heel deze periode zullen een goederenlift en containers geïnstalleerd zijn op de parking van de binnenplaats van de site. De parking, rookkamer en fietsenparking blijven toegankelijk; de beschikbare parkeerplaatsen zullen echter beperkt zijn.

Wij bieden nu al onze excuses aan voor de door de werf en de werken veroorzaakte hinder en danken u bij voorbaat voor uw begrip.