Colorectale kanker: Samen te voorkomen!

22/05/2017
  • Evenement

Grote campagne voor screening van colorectale kanker in de Kliniek Sint-Jan
De Kliniek Sint-Jan organiseert van 6 tot 16 juni 2017 een grote campagne voor screening van colorectale kanker in samenwerking met CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) en WVVH. Er zullen 1500 screeningsets worden uitgedeeld via het onthaal van de site Kruidtuin aan personen ouder dan 50 jaar zodat ze de test thuis kunnen uitvoeren. De resultaten van de analyses zullen telkens worden overgemaakt aan de huisarts om een goede opvolging te kunnen garanderen.


Ontmoetingsavond voor alle huisartsen
Hierbij hebben wij het genoegen u te mogen uitnodigen op de ontmoetingsavond over colorectale kanker die zal doorgaan op maandag 22 mei van 20.00 tot 21.30 u. op de site Kruidtuin. Dit kadert binnen de strategie van de Kliniek om een actieve en transmurale samenwerking met de verschillende actoren binnen het zorgpad te bevorderen. Wilt u hier meer over weten, kom dan gerust langs!

Dit evenement wordt gevolgd door een walking buffet.

Deze sprekers komen aan bod:

  • Dr Benoît Hermans, algemeen directeur
  • M. Michel Candeur, coördinator van CCR
  • Dr Frédérique Etogo-Asse, gastro-enteroloog
  • Dr Reza Chamlou, chirurg digestieve heelkunde
  • Dr Yeter Gokburun, gastro-enteroloog

Praktische informatie

  • Kliniek Sint-Jan (site Kruidtuin), van 20.00 tot 21.30 u.
  • Accreditatie “ethiek en economie” wordt aangevraagd.
  • Inschrijven kan per e-mail ter attentie van Florence Feys, Verantwoordelijke Communicatie (ffeys@klstjan.be) of via telefoon (02/891.08.45) met vermelding van uw adres en RIZIV-nummer. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór woensdag 17 mei 2017.