Meer informatie over hoge bloeddruk en de verschillende risicofactoren

AHT of arteriële hypertensie wordt gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de slagaders. Indien deze niet behandeld wordt, verhoogt een AHT de risico’s op hart- en vaatziekten (CVA, infarct, enz.), nierfalen en een slechtere bloedsomloop en kan de levensduur met 10 tot 20 jaar verkort worden.

Er zijn geen symptomen aanwezig, wat verklaart dat hypertensieve patiënten zich vaak slechts bewust worden van hun aandoening bij een routinecontrole van de bloeddruk of het verschijnen van complicaties van deze ziekte.

Voor meer informatie: