Kwaliteit

De verpleegkundige zorgen, die worden uitgevoerd door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel, illustreren onze gemeenschappelijke visie op zorgverlening.

De doelstellingen van de Kliniek Sint-jan

Het leveren van een doelgerichte zorg:

 • Een totaalzorg gebaseerd op het erkennen van de lichamelijke, emotionele en sociale noden van de patiënt
 • Een klantgerichte zorg, rekening houdend met specifieke verwachtingen

Efficiënt zijn in de zorgverlening:

 • Een analytische en systematische zorgbenadering
 • Permanent streven naar bevordering van welzijn en gezondheid

Het leveren van een gepersonaliseerde zorg:

 • Een geïndividualiseerde zorg met respect voor de eigenheid van de patiënt
 • Een zorg waarbij de verpleegkundige zich herkenbaar opstelt

Interactie hebben tijdens de zorgverlening:

 • Een zorg waarin de communicatie en dialoog met de patiënt essentieel zijn
 • Een zorg waarbij betrokkenheid wordt aangemoedigd en zelfzorg aangeleerd

Een kwalitatieve zorg aanbieden:

 • Een zorg waarbij normen en criteria worden vooropgesteld
 • Een zorg waarbij resultaten getoetst worden en uw tevredenheid geëvalueerd

De zorgverlening op een professionele manier aanpakken:

 • Een zorg die voortvloeit uit professionele kennis en vaardigheden
 • Attitudes die steunen op wetenschappelijk onderzoek en programma's van permanente vorming

Veilige zorg: juiste reflexen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorgen!

U bereidt zich voor op een medische raadpleging, een onderzoek (bloedafname, beeldvorming,…), een behandeling of een opname in onze Kliniek? Wij nodigen u uit de juiste reflexen aan te nemen voor een behandeling en verzorging die wij zo veilig mogelijk wensen.

Een dialoog en openheid met de artsen en het verzorgend personeel zijn belangrijk voor uw behandeling en uw gezondheid. Om u goed te kunnen verzorgen zijn uw medewerking en betrokkenheid van het allergrootste belang.

Meer informatie: De juiste reflexen