Kunsttherapie

Art-therapie

De workshops kunsttherapie zijn er op gericht om via de creativiteit het hoofd te kunnen bieden aan de beleving van kanker. Omdat zij zich uitdrukt in symbolen en metaforen, is de kunst een krachtig hulpmiddel. Of het nu om collages van beelden, tekeningen, schilderwerken of boetseren met klei gaat, belangrijk is om je innerlijke toestand of de bekommernissen van de dag over te dragen en er vorm en kleur aan te geven. Je hoeft niet te kunnen tekenen, want het esthetisch aspect is niet wat primeert. Techniek is niet vereist, integendeel, wat telt is spontaniteit.

De Kliniek Sint-Jan ziet het als haar taak deze zorgondersteuning te ontwikkelen opdat de personen, die de beproeving van kanker moeten doorstaan, er baat bij zouden hebben. Met de steun van haar partners en de vrijgevigheid van haar schenkers zet de kliniek deze ateliers voor kunsttherapie op, ontworpen in nauwe samenwerking met de medische teams.