Kontrast echocardiografie

Bij kontrast echocardiografie worden er micro luchtbelletjes opgespoten voor een betere visualisatie van het hart. Deze techniek kan worden gehanteerd bij klassieke en bij transoesofagale echocardiografie. De patiënt hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Door de injectie van micro gasbellen worden de radiogolven beter gereflecteerd. Dit kan erg interessant zijn bij:

  • Het opzoeken van een intracardiale shunt. Bvb een open foramen ovale, dat mogelijks aan de oorsprong kan liggen van een centraal of perifeer ischemisch vasculair probleem (CVA: centraal vasculair accident).
  • Een duidelijkere aflijning van de linker hartkamer. Dit is vooral belangrijke bij farmacologische stress echocardiografie, en geeft een scherper beeld van het endocard (binnenwand van het hart).
  • Inschatting van de hartspier doorbloeding.