Verpleegkundig vaatacces coördinator in de dialyseafdeling (VAC) (m/v/x)

Sector: 

Subsector: 

Voor de dienst nefrologie zijn we op zoek naar :

Een verpleegkundig vaatacces coördinator in de dialyseafdeling (VAC) (m/v/x)

SITE: Kruidtuin, Middaglijn, Valida (Brussel), Halle

TYPE VAN CONTRAT: COD

ARBEIDSTIJD: Deeltijds (40%) - 2 volledige dagen/week of 4 halve dagen

VEREIST STUDIENIVEAU : Bachelor in de verpleegkunde, specifieke opleiding in Dialyse

Vanuit een blijvende inzet om de beste kwaliteit van zorg te waarborgen voor de dialysepatiënten wenst de dienst Nefrologie een VAC aan te stellen om een programma vaatacces uit te werken, in samenwerking met het dialyseteam en het team vaatheelkunde. Het doel van dit programma is de zorg van vaatacces te verbeteren bij patiënten met een chronische nierziekte die dialyse vereist;

De VAC fungeert als contactpersoon voor de patiënten en coördineert alle aspecten van de vaatacces zorg van de patiënten tussen de dialysecentra, de nefrologen en de chirurgen. Als centraal aanspreekpunt voor een vlot verloop van de patiëntzorg houdt de vaat acces coördinator (VAC) toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de acces van de patiënt. De coördinator is verantwoordelijk voor het verzamelen en documenteren van nauwkeurige en volledige gegevens over de vaattoegangen, de coördinatie van de zorg voor en het beheer van de vaatacces van de patiënten, en zorgt ook voor de communicatie en samenwerking met het chirurgisch team dat instaat voor vaatacces. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van een algemeen vaatacces beleid in alle dialysecentra van de dienst (Kruidtuin, Middaglijn, Valida, Halle). De functie VAC behoort tot het departement Patiëntenzorg en valt onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van K. Bostoen, zorgcoördinator, en onder de functionele coördinatie van dr. J. Papakrivopoulou, arts-diensthoofd van de dienst nierziekten.
 
FUNCTIE

Doel:

 • Optreden als contactpersoon tussen de afdeling radiologie, het medisch nefrologieteam, het verpleegkundig team van de dialyseafdeling en het chirurgisch team, voor alle aangelegenheden in verband met vaattoegang

Planning:

 • Toegangsprocedures plannen (fistulografie, chirurgie (in samenwerking met het chirurgisch team), plaatsen van peritoneale dialysekatheters, plaatsing van Hickman tunnelkatheters)
 • In samenwerking met de hoofdverpleegkundige van de dialyse: plannen van dialysebehandelingen rond vasculaire toegangsprocedures
 • In samenwerking met het dialyseteam: afspraken maken voor echografie en de kliniek voor vasculaire toegang
 • Regelmatig vergaderingen organiseren met het verpleegkundig team vaatacces om patiënten en problemen te bespreken
 • Faciliteren van vasculaire acces-vergaderingen met nefrologen, chirurgen en radiologen (2x/maand): te bespreken patiënten oplijsten en de besluiten en plannen registreren.

Gegevensbeheer:

 • Aanleggen en bijhouden van een register van de vaatacces-geschiedenis (aanleg van toegang/complicaties) in de elektronische databank van de dienst (TDMS)

Samenwerking met het chirurgisch team:

 • Overleggen met de vaatchirurgen over de data voor de operatieve plaatsing van toegangen, bijv. PTA.
 • Organiseren van opvolgraadplegingen vasculaire heelkunde, indien nodig

Samenwerking met de dienst radiologie:

 • Plannen van afspraken in de dienst radiologie voor procedures
 • Overleggen met de radioloog over de voorrangsgevallen en nadien dit communiceren naar het dialysepersoneel, de nefroloog en de chirurg toe, indien nodig

Dialyseafdeling:

 • Evaluatie van moeilijke canulaties en alle nieuwe toegangen: de eerste canulatie uitvoeren (in coördinatie met de hoofdverpleegkundige)
 • Aanbevelingen doen aan collega's
  • Type naald (lengte, Gauge, katheter/metaal ...)
  • Canulatietechniek
  • Ideale aanprikplaatsen
  • Ontsmettingsmiddel
 • De aanbevelingen klasseren in het patiëntendossier.
 • De low care dialysecentra bezoeken om de vaatacces van de patiënten te evalueren
 • Follow up/evaluatie door het chirurgisch team organiseren in functie van de resultaten.
 • Voorbereiding van de patiënt voor thuisdialyse: aanmaken van buttonhole; voorlichting van de patiënt over auto-canulatie, enz. (deze dienst is momenteel niet beschikbaar in de kliniek, maar zal in de toekomst worden ontwikkeld)

Kwaliteit en veiligheid:

 • Maandelijks bijhouden van de complicaties van vaatacces
 • Nauwkeurige registratie van alle voorvallen met betrekking tot vaatacces bij dialyse (bloeding na de dialyse, abnormaal onderzoek, debietproblemen)

Patiënteducatie:

 • Patiënten en personeel inlichten over de zorg en onderhoud van vaatacces.
 • Opleidingen volgen en conferenties bijwonen in het kader van de permanente professionele ontwikkeling

VERWACHTE VAARDIGHEDEN

 • Diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • Aanvullende opleiding in nefrologie
 • Master in gezondheidsvoorlichting, ... is een pluspunt
 • Minimaal 5 jaar ervaring in dialyse
 • U geeft voorrang aan de veiligheid van de patiënt
 • Vermogen om de patiënt te begeleiden in zijn projecten
 • Vermogen om in een netwerk te werken
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Communicatie- en luistervaardigheden
 • Bekwaamheid om zelfstandig en verantwoordelijk te werken en tegelijkertijd de samenwerking met de teams te bevorderen
 • Tweetalig NL/(FR of bereid om tweetalig te worden, elke andere taal is een belangrijke troef
 • Openheid voor vraagstukken in verband met de culturele diversiteit in een ziekenhuisomgeving

VOORWAARDEN EN VOORDELEN

 • Deeltijds (40%) contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema met erkenning van uw relevante anciënniteit
 • Aantrekkelijkheidspremie
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maand dienst) en verzekering voor ongevallen in het privéleven
 • Medische raadplegingen in Sint-Jan aan ziekenfondstarief
 • Aanbod van diverse vormingen waarbij u op de hoogte blijft van de evolutie binnen de sector
 • Begeleiding bij het aanleren van de Franse taal
 • Vlot bereikbare tewerkstellingsplaats, gelegen in het hart van Brussel
 • Transportvergoeding
 • 25 verlofdagen/jaar
 • Bedrijfsrestaurant met personeelstarief
 • Opvang van zieke kinderen aan 20€/dag, in functie van de beschikbare plaatsen

INTERESSE ? 

Dien uw kandidatuur online via onze website

MEER INFORMATIE ?

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Vanessa Lakhanisky, Human Resources Kliniek Sint-Jan, Talent Acquisition Zorg (vlakhanisky@klstjan.be, +32 (0)2 221.96.80) of K. Bostoen, Zorgcoördinator (kbostoen@klstjan.be, +32(0)2/221.90.46).

 • Vanessa Lakhanisky

Solliciteren voor deze functie

Talenkennis
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
CAPTCHA
Dank u om het vakje “Ik ben geen robot” aan te vinken vooraleer het formulier in te dienen.