Arts in de European Homograft Bank (EHB)

Sector: 

Wij zoeken een arts voor de cardiovasculaire weefselbank voor een mandaat van minimum 5/10den met de mogelijkheid te evolueren tot weefselbankverantwoordelijke.

EHB

De EHB is de Bank voor cardiovasculair Menselijk LichaamsMateriaal (BMLM) en is geïntegreerd in de Kliniek Sint-Jan te Brussel. EHB werd opgericht in 1988 en stelt menselijke hartkleppen en grote slagaderen ter beschikking aan chirurgen in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en vele andere landen in en buiten Europa voor de behandeling van patiënten met hartklep- en bloedvatafwijkingen van verschillende aard. In 30 jaar hebben wij meer dan 10.000 allogreffes (meer dan 7.000 hartkleppen en meer dan 3.000 arteriële greffes) ter beschikking gesteld voor cardiovasculaire chirurgen wereldwijd. We zijn ook zeer actief in het wetenschappelijk onderzoek (om de kwaliteit van de allogreffes te verzekeren en te verbeteren of in klinische studies samen met klinische en onderzoekspartners wereldwijd).

Functie

 • Donorselectie en -evaluatie voor de aanvaardbaarheid van de donatie voor hartkleppen en bloedvat allogreffes
 • Communicatie met de prelevatieartsen van de multi-orgaandonoren en de transplant-coördinatoren
 • Eventuele (occasionele) prelevatie van harten en/of bloedvaten
 • Dissectie en morfologische en functionele evaluatie van de cardiovasculaire allogreffes  
 • Organisatie van het medisch en administratief werk van de BMLM
 • Supervisie van de serologische, bacteriologische en histologische evaluatie van de donoren/weefsels van de hartklep en/of bloedvat allogreffes en de aanvaardbaarheid van deze resultaten om de allogreffes vrij te geven voor klinische toepassing
 • Controle van de documenten die samen met de allogreffes naar chirurgen opgestuurd worden
 • Geïnformeerd zijn over de chirurgische technieken van de hartklep- en bloedvatchirurgie, vooral v.w.b. menselijke greffes
 • Opvolgen van de geïmplanteerde allogreffes
 • Wetenschappelijk onderzoek betreffende het verbeteren van de kwaliteit van de allogreffes, follow-up studies van de ingeplante hartklep en/of bloedvat allogreffes
 • Presentaties geven voor implanterende chirurgen, weefselinstellingen en transplantcoördinatoren
 • Deelname aan wetenschappelijke symposia/meetings betreffende de klinische toepassing van de cardiovasculaire allogreffes en het wetenschappelijk onderzoek betreffende het verbeteren van de kwaliteit van de allogreffes
 • Communicatie van alle nieuwe informatie (legaal, administratief, medisch) aan de stafleden van de BMLM betreffende de selectie, prelevatie, het bewerken en bewaren van de cardiovasculaire allogreffes
 • Geïnformeerd zijn over (en eventueel onderzoek doen naar) nieuwe technieken in de behandeling van de cardiovasculaire allogreffes (decellularisatie, ATMP)
 • Samenwerken met de huidige beheerder van het BMLM en het diensthoofd van EHB met de mogelijkheid te evolueren tot verantwoordelijke van de BMLM. Deze mogelijkheid zal duidelijk moeten worden tijdens het eerste opleidingsjaar

Profiel

 • Erkende arts in België of in één van de EU-landen (algemeen geneeskundige / specialist cardiovasculair chirurg / chirurg in opleiding / arts actief in een andere tak van de weefselbanking)
 • Opleiding/ervaring in de hart- en/of vaatchirurgie kan een voordeel zijn
 • Talenkennis: En/Fr/Nl
 • Ervaring (stage, kort- of langdurig) in de weefselbanking, meer bepaald de cardiovasculaire weefselbanking
 • Wetenschappelijke activiteit (presentaties op wetenschappelijke evenementen, publicaties, wetenschappelijke projecten, studies) kan een voordeel zijn
 • Leiderschapskwaliteiten
 • Visie om nieuwe technologieën te ontwikkelen

Aanbod

 • Statuut van zelfstandige
 • Deeltijdse activiteit het 1ste jaar (minimum 50%), met mogelijkheid tot verhoging in de toekomst
 • Opleidingsprogramma volgen (in en buiten België) in de weefselbanking en de kwaliteitsnormen ervan
 • Contract van onbepaalde duur

Motivatiebrief en CV richten naar Dr. Patrick Gérard, algemeen en medisch Directeur van de Kliniek Sint-Jan, Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel (email: pgerard@klstjan.be) en Dr. Ramadan Jashari, verantwoordelijke van de EHB van de Kliniek Sint-Jan, site Middaglijn, Middaglijnstraat 100, 1210 Brussel (email: rjashari@klstjan.be)

Solliciteren voor deze functie

Talenkennis
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 Mo.Toegestaan extensies: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
CAPTCHA
Dank u om het vakje “Ik ben geen robot” aan te vinken vooraleer het formulier in te dienen.