Inspannings-echocardiografie

Een inspannings-echocardiografie is een echocardiografie genomen tijdens het uitoefenen van fysieke inspanning. Zoals bij een farmacologische stress echocardiografie, kan men tijdens het onderzoek evalueren hoe de bevloeiing is van alle regio's van het hart en hoe hun zuurstof opname is bij inspanning.

Waarom een inspannings-echografie?

Dit onderzoek heeft het voordeel snel en nauwkeurig te zijn.

Voorbereiding van het onderzoek

U moet niet nuchter zijn voor dit onderzoek. Wel moet U is al uw gebruikelijke medicatie stoppen gedurende 72 uur voor het onderzoek. Natuurlijk dit in overleg met uw arts. Na uw inschrijving op het secretariaat, zal de verple(e)g(st)er U een perfusie plaatsen in de voorarm. Deze perfusie maakt het mogelijk U sneller een medicijn toe te dienen en/of een contrastproduct in geval het onderzoek gevolgd wordt door een myocardische scintigrafie met MIBI.

Uitvoering van het onderzoek

Dit onderzoek gebeurt op een onderzoektafel met pedaalsysteem. De patiënt blijft neerliggen in een comfortabele houding. De pedalen worden aangepast aan de lengte van de benen. Er wordt gestart met een basis echocardiografie tijdens rust (zie transthoracale echocardiografie).

De inspanningstest begint bij een lichte inspanning en volgt daarna in stijgende lijn met opeenvolgende niveaus van 25 Watts per minuut. De maximale inspanning wordt bereikt wanneer de hartfrequentie een zeker niveau heeft, afhankelijk van de leeftijd. Een echocardiografie zal worden uitgevoerd bij maximale inspanning en daarna in de herstelfase.

Tijdens het onderzoek wordt de patiënt onder constante monitoring geplaatst via een electrocardio¬gram. Eveneens wordt de bloeddruk herhaaldelijk gemeten. Indien ook een myocardische scintigrafie met MIBI noodzakelijk is, zullen de opnames onder inspanning aansluitend worden uitgevoerd. Deze clichés bij inspanning worden dan vergeleken met de clichés bij rust. De clichés bij rust zullen gemaakt worden tijdens een tweede afspraak.

Duur

Het onderzoek duurt 30 minuten.

Resultaten

De cardioloog zal U in het kort de resultaten van zijn observaties meedelen. Een volledig protocol wordt verstuurd naar de aanvragende geneesheer. Hij zal de resultaten met u bespreken en eveneens een behandeling voorstellen.