Inhuldiging nieuwe spoed Kliniek Sint-Jan gaat vandaag door

Urgences
08/03/2016

Brussel, 8 maart 2016 – De Kliniek Sint-Jan verheugt zich erop vandaag de nieuwe spoed te mogen inhuldigen in aanwezigheid van de Brusselse ministers Guy Vanhengel en Didier Gosuin alsook een honderdtal genodigden. Deze nieuwe spoed is moderner, beschikt over een ruimte die drie keer zo groot is als voorheen, een verdubbelde opnamecapaciteit alsook nieuwe en moderne apparatuur. Het patiëntentraject werd helemaal opnieuw uitgedacht zodat de patiënten in het grootste comfort worden onthaald en beschikken over een optimale kwaliteit van zorgen. De opening voor de patiënten is gepland op 10 maart 2016.

In de nieuwe spoed van de Kliniek Sint-Jan is alles vernieuwd en werd alles opnieuw uitgedacht met het oog op een groter comfort, een grotere efficiëntie en moderniteit. De dienst werd volledig ontworpen om een zogenaamde « dynamische behandeling » van de patiënt te kunnen bieden: de patiënt volgt een diagnoseparcours van bij zijn aankomst waarbij hij in één van de drie zalen wordt onthaald.

« De oriëntatiezaal lijkt op een ruimte voor medische raadplegingen. Deze eerste fase heeft als voornaamste functie de prioriteit te bepalen voor de behandeling van elke patiënt. De verpleegkundige zal een eerste diagnose stellen en zal de patiënt in functie van de pathologie en de ernst van zijn geval onderbrengen in een specifieke ruimte waar hij of zij zal worden verzorgd. Het spreekt vanzelf dat de meest ernstige gevallen het snelst zullen worden behandeld. Als de patiënt bovendien op een bepaald moment van het diagnoseparcours moet wachten op resultaten en daarbij een zittende of liggende positie aangewezen is, zal hij overal over het nodige comfort kunnen beschikken. Onze patiënten kunnen ook gebruik maken van een groter aantal kamers die ruimer zijn en over daglicht beschikken » verklaart Dr. Robert Leach, diensthoofd van de spoedgevallendienst van de Kliniek Sint-Jan.

Bovendien doet een nieuwe pediatrische ruimte haar intrede. Meer dan één patient op tien patiënten die opgenomen worden in de spoed is een kind. Daarom werd deze ruimte in gebruik genomen, met spelletjes en een aangepast decor, en de kinderen worden afgeschermd om hen niet bloot te stellen aan de pathologieën van de volwassenen.

De nieuwe spoedgevallen bevinden zich momenteel op hetzelfde niveau als de dienst intensieve zorgen en het operatiekwartier, wat een aanzienlijk  voordeel inhoudt ; er moet voortaan niet meer van verdieping gewisseld worden om een onstabiele patiënt of een patiënt in vitale nood over te brengen.

Wat de uitrustingen betreft, heeft de Kliniek Sint-Jan tevens alle bestaande uitrustingen vervangen door nieuwere en modernere: nieuwe bedden, karren, medische hulpmiddelen, schermen, enz. Zo beschikt de dienst vandaag bijvoorbeeld over “computers on wheels”, computers op wieltjes die het personeel toelaten om de resultaten van de onderzoeken rechtstreeks aan de patient te tonen.

« In 2015 hebben we meer dan 40.000 passages geregistreerd in onze spoed, hetzij een stijging van bijna 10% op 5 jaar tijd. Het was belangrijk dat de Kliniek Sint-Jan investeerde in een nieuwe spoeddienst om onze oppervlakte en onze capaciteit te verhogen, maar ook om het comfort van onze patiënten en ons personeel te verbeteren. De constructie van deze nieuwe installaties hebben meer dan 17 maanden werk gevergd. De nieuwe spoed kon niet gerealiseerd worden zonder de dagelijkse inspanningen van een groot aantal personeelsleden van verschillende diensten en departementen van de Kliniek Sint-Jan en de samenwerking met een groot aantal technische firma’s in diverse topdomeinen.We bedanken hen allen voor het verrichte werk en zijn verheugd dat ons patiënteel vanaf heden kan genieten van deze nieuwe installaties dankzij hun werk », besluit Dr. Benoît-Ph. Hermans, Algemeen directeur van de Kliniek Sint-Jan.

De opening voor de patiënten is voorzien op 10 maart 2016. De nieuwe spoedgevallen zijn enkel toegankelijk langs de Broekstraat 114 (loodrecht op de Kruidtuinlaan) via een toegangshelling. Er is geen toegang meer mogelijk vanuit de Kliniek.

Het telefoonnummer van de Spoedgevallen blijft ongewijzigd: +32 (0)2 221 91 00.
Einde

Over de Kliniek Sint-Jan

De Kliniek Sint-Jan, die kan bogen op een ziekenhuistraditie van meer dan acht eeuwen, telt 558 bedden. Haar doestelling bestaat erin zich te positioneren als een professionele organisatie die gekend en erkend wordt als referentieziekenhuis in Brussel en in haar periferie.

Met haar hooggespecialiseerde team van 1.400 medewerkers in 3 sites (Kruidtuin, Middaglijn, Leopold I) biedt zij inderdaad een gepersonaliseerde en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening aan om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te herstellen en te bevorderen. Respect voor de veelheid aan culturen, filosofieën en religies staat daarbij eveneens centraal.

Bestand(en)